Interní chyba serveru 500 při stahování obsahu - Klient konfigurace

Máte klienty služby Configuration Manager vracející chybu interního serveru 500 při pokusu o stažení obsahu? Toto je místo pro vás. Když jsem poprvé narazil na tuto chybu, strávil jsem spoustu času hledat komplikované řešení, jen abych zjistil, že to byla opravdu jednoduchá oprava. Doufám, že tento článek vám pomůže ušetřit čas!

Příznaky

Níže uvádíme některé příznaky, které byste si všimli, kdyby k tomuto problému došlo.

Software Center

V softwarovém centru je stav instalace aplikace uvíznutý při stahování (0% complete).
Software Center - Stahování

ContentTransferManager.log

ContentTransferManager.log se zdá být přilepený pokusem o stažení manifestu.

Trvalá místa pro úlohu CTM {E5D716EA-7216-4E4A-A2D9-B25EF52BB692}:
(LOCAL) http://BLCM02.breenlab.scottbreen.tech/SMS_DP_SMSPKG$/Content_fe46ebd4-7c29-4f8c-b8b6-c166e0e84ebd.1 ContentTransferManager 6/09/2016 2:58:11 PM 2264 (0x08D8)
CTM job {E5D716EA-7216-4E4A-A2D9-B25EF52BB692} (corresponding DTS job {8785F7F7-4545-4546-9143-7A796B9C4B4F}) started download from ‘http://BLCM02.breenlab.scottbreen.tech/SMS_DP_SMSPKG$/Content_fe46ebd4-7c29-4f8c-b8b6-c166e0e84ebd.1’ for full content download. ContentTransferManager 6/09/2016 2:58:11 PM 2264 (0x08D8)
CTM úloha {E5D716EA-7216-4E4A-A2D9-B25EF52BB692} zadaná fáze CCM_DOWNLOADSTATUS_DOWNLOADING_MANIFEST ContentTransferManager 6 / 09 / 2016 2: 58: 11 PM 2932 (0x0B74)
CTM úloha {E5D716EA-7216-4E4A-A2D9-B25EF52BB692} zadaná fáze CCM_DOWNLOADSTATUS_DOWNLOADING_MANIFEST ContentTransferManager 6 / 09 / 2016 2: 58: 44 PM 3032 (0x0BD8)

DataTransferService.log

DataTransferService.log je místo, kde si všimnete interní chyby serveru s kódem HTTP 500.

[CCMHTTP] ERROR: URL=http://BLCM02.breenlab.scottbreen.tech:80/SMS_DP_SMSPKG$/Content_fe46ebd4-7c29-4f8c-b8b6-c166e0e84ebd.1, Port=80, Options=224, Code=0, Text=CCM_E_BAD_HTTP_STATUS_CODE DataTransferService 6/09/2016 3:08:36 PM 4708 (0x1264)
[CCMHTTP] INFORMACE O CHYBĚ: StatusCode = 500 StatusText = Interní chyba serveru DataTransferService 6 / 09 / 2016 3: 08: 36 PM 4708 (0x1264)
Zvýšená událost:
instance CCM_CcmHttp_Status
{
ClientID = “GUID:ba70a6eb-cbad-4d5c-a827-322c53dca678”;
DateTime = "20160906050836.637000 + 000";
HostName = "BLCM02.breenlab.scottbreen.tech";
HRESULT = "0x87d0027e";
ProcessID = 1664;
StatusCode = 500;
ThreadID = 4708;
};
Služba DataTransferService 6 / 09 / 2016 3: 08: 36 PM 4708 (0x1264)
Úspěšně jste odeslali událost Agentu stavu. Služba DataTransferService 6 / 09 / 2016 3: 08: 36 PM 4708 (0x1264)
Událost úspěšně zařazená do fronty při selhání protokolu HTTP / HTTPS pro server 'BLCM02.breenlab.scottbreen.tech'. Služba DataTransferService 6 / 09 / 2016 3: 08: 36 PM 4708 (0x1264)
Chyba při odesílání žádosti DAV. HTTP kód 500, stav "Interní chyba serveru" DataTransferService 6 / 09 / 2016 3: 08: 36 PM 4708 (0x1264)
GetDirectoryList_HTTP(‘http://BLCM02.breenlab.scottbreen.tech:80/SMS_DP_SMSPKG$/Content_fe46ebd4-7c29-4f8c-b8b6-c166e0e84ebd.1‘) failed with code 0x87d0027e. DataTransferService 6/09/2016 3:08:36 PM 4708 (0x1264)
Job {8785F7F7-4545-4546-9143-7A796B9C4B4F} reverted impersonation. DataTransferService 6/09/2016 3:08:36 PM 4708 (0x1264)
Nevyplnitelná chyba při načítání manifestu (0x87d0027e). Služba DataTransferService 6 / 09 / 2016 3: 08: 36 PM 4708 (0x1264)

Test Internet Explorer

Kdykoli mám problém s obsahem, chtěl bych zkusit přístup na adresu URL přímo z prohlížeče, aby zjistil, zda se jedná o problém s klientem, obecným přístupem nebo serverem. Používáte-li protokol HTTPS, nemusí to být tak snadné, jako byste potřebovali certifikát k ověření. Pokud však používáte protokol HTTP, můžete z datového portu DataTransferService.log zkopírovat (zvýrazněné fialovou) a vložit jej do aplikace Internet Explorer a zobrazit výsledky. V tomto případě jsem také obdržel Internal Server Error.
Internal Server Error

Řešení

Oprava .... "Chybí součást" rozšíření ISAPI ". Rozšíření ISAPI je uvedena jako požadovaná rolí Distribučního místa podle TechNet. Úplný seznam požadavků naleznete v části https://technet.microsoft.com/en-us/library/mt752493.aspx.

Chcete-li zkontrolovat, zda součást chybí z vašeho serveru, můžete použít správce serveru nebo PowerShell.

Kontrolujte s PowerShell

Kontrola pomocí nástroje PowerShell spusťte tento příkaz:
Get-WindowsFeature Web-ISAPI-Ext

Pokud je nainstalována rozšíření ISAPI:
PowerShell ISAPI není nainstalován

Pokud není nainstalována rozšíření ISAPI:PowerShell - Instalace rozšíření ISAPI

Kontrolujte správce serveru

Kontrola pomocí Správce serverů:

  • Otevřete Správce serveru
  • Vyberte možnost Místní server
  • Přejděte dolů na položku Role a funkce
  • Vyhledat rozšíření ISAPI v seznamu (nebo jej vyhledat)

Pokud chybí rozšíření ISAPI, není nainstalován.

Pokud je nainstalována rozšíření ISAPI, zobrazí se v seznamu.
Správce serveru - instalace rozšíření ISAPI

Nainstalujte s nástrojem PowerShell

Chcete-li nainstalovat s PowerShell, spusťte tento příkaz:
Instalace-WindowsFeature Web-ISAPI-Ext

PowerShell - Nainstalujte rozšíření ISAPI

Nainstalujte správce serveru

Chcete-li nainstalovat pomocí Správce serverů:

  • Otevřete Správce serverů, zvolte Správa> Přidat role a funkce.
  • Klikněte na tlačítko Další, dokud se nedostanete na obrazovku Server Roles.
  • Rozbalte webový server> Webový server> Vývoj aplikací.
  • Rozbalte rozšíření ISAPI

Zaškrtněte rozšíření IASPI

Jak vypadá úspěch?

Po instalaci služby role rozšíření ISAPI můžete otestovat, zda je klient vyřešen restartováním hostitele agentu SMS a kontrolou, zda je obsah nyní stažen. V opačném případě budou klienti nakonec vyzkoušet instalaci, pokud ještě "nezdařili".

Software Center

Aplikace je nyní nainstalována!
Centrum softwaru - instalováno

ContentTransferManager.log

Pokus o odeslání požadavku na umístění pro PackageID = 'Content_fe46ebd4-7c29-4f8c-b8b6-c166e0e84ebd' ContentTransferManager 6 / 09 / 2016 3: 23: 09 PM 4040 (0x0FC8)
Created and Sent Location Request ‘{77FFB2DB-3F27-4788-9762-471FD512EE4F}’ for package Content_fe46ebd4-7c29-4f8c-b8b6-c166e0e84ebd ContentTransferManager 6/09/2016 3:23:09 PM 4040 (0x0FC8)
CTM úloha {2B609C31-EE94-4FC6-BBE2-9D450E78A155} Zadaná fáze CCM_DOWNLOADSTATUS_WAITING_CONTENTLOCATIONS ContentTransferManager 6 / 09 / 2016 3: 23: 09 PM 4040 (0x0FC8)
Queued location request ‘{77FFB2DB-3F27-4788-9762-471FD512EE4F}’ for CTM job ‘{2B609C31-EE94-4FC6-BBE2-9D450E78A155}’. ContentTransferManager 6/09/2016 3:23:09 PM 4040 (0x0FC8)
Persisted locations for CTM job {2B609C31-EE94-4FC6-BBE2-9D450E78A155}:
(LOCAL) http://BLCM02.breenlab.scottbreen.tech/SMS_DP_SMSPKG$/Content_fe46ebd4-7c29-4f8c-b8b6-c166e0e84ebd.1 ContentTransferManager 6/09/2016 3:23:09 PM 5416 (0x1528)
CTM job {2B609C31-EE94-4FC6-BBE2-9D450E78A155} (corresponding DTS job {3A9324A4-74F8-4063-B2D7-74EFE9FA2510}) started download from ‘http://BLCM02.breenlab.scottbreen.tech/SMS_DP_SMSPKG$/Content_fe46ebd4-7c29-4f8c-b8b6-c166e0e84ebd.1’ for full content download. ContentTransferManager 6/09/2016 3:23:09 PM 5416 (0x1528)
CTM úloha {2B609C31-EE94-4FC6-BBE2-9D450E78A155} zadaná fáze CCM_DOWNLOADSTATUS_DOWNLOADING_MANIFEST ContentTransferManager 6 / 09 / 2016 3: 23: 09 PM 6004 (0x1774)
CTM úloha {2B609C31-EE94-4FC6-BBE2-9D450E78A155} zadaná fáze CCM_DOWNLOADSTATUS_PROCESSING_MANIFEST ContentTransferManager 6 / 09 / 2016 3: 23: 10 PM 5920 (0x1720)
CTM práce {2B609C31-EE94-4FC6-BBE2-9D450E78A155} vstoupil fáze CCM_DOWNLOADSTATUS_PREPARING_DOWNLOAD ContentTransferManager 6 / 09 / 2016 3: 23: 10 5916 PM (0x171C)
CTM úloha {2B609C31-EE94-4FC6-BBE2-9D450E78A155} zadaná fáze CCM_DOWNLOADSTATUS_DOWNLOADING_DATA ContentTransferManager 6 / 09 / 2016 3: 23: 10 PM 4844 (0x12EC)
CTM úloha {2B609C31-EE94-4FC6-BBE2-9D450E78A155} úspěšně zpracované dokončení stahování. ContentTransferManager 6 / 09 / 2016 3: 23: 10 PM 5924 (0x1724)

DataTransferManager.log

Restartovaná úloha DTS '{8785F7F7-4545-4546-9143-7A796B9C4B4F}' ve stavu DownloadingManifest. Služba DataTransferService 6 / 09 / 2016 3: 22: 30 PM 4908 (0x132C)
DTSJob {8785F7F7-4545-4546-9143-7A796B9C4B4F} ve stavu DownloadingManifest. Služba DataTransferService 6 / 09 / 2016 3: 22: 30 PM 4908 (0x132C)
Úloha {8785F7F7-4545-4546-9143-7A796B9C4B4F} se vydává za přihlášeného uživatele. Služba DataTransferService 6 / 09 / 2016 3: 22: 30 PM 4844 (0x12EC)
Zjišťování, zda je klient na internetu. Služba DataTransferService 6 / 09 / 2016 3: 22: 30 PM 4844 (0x12EC)
Klient nemá nastaven žádný webproxy. Služba DataTransferService 6 / 09 / 2016 3: 22: 30 PM 4844 (0x12EC)
GET: Host=BLCM02.breenlab.scottbreen.tech, Path=/SMS_DP_SMSPKG$/Content_fe46ebd4-7c29-4f8c-b8b6-c166e0e84ebd.1, Port=80, Protocol=http, Flags=645, Options=224 DataTransferService 6/09/2016 3:22:30 PM 4844 (0x12EC)
Opětovné odeslání žádosti nastavením pověření na získání neoprávněné odpovědi. Služba DataTransferService 6 / 09 / 2016 3: 22: 31 PM 4844 (0x12EC)
Nastavení zásady autologonu pro integrovanou žádost auth. Služba DataTransferService 6 / 09 / 2016 3: 22: 31 PM 4844 (0x12EC)
Zvýšená událost:
instance CCM_CcmHttp_Status
{
ClientID = “GUID:ba70a6eb-cbad-4d5c-a827-322c53dca678”;
DateTime = "20160906052231.543000 + 000";
HostName = "BLCM02.breenlab.scottbreen.tech";
HRESULT = "0x00000000";
ProcessID = 5880;
StatusCode = 0;
ThreadID = 4844;
};
Služba DataTransferService 6 / 09 / 2016 3: 22: 31 PM 4844 (0x12EC)
Agent stavu dosud nebyl inicializován. Pokus o vytvoření události čekající na vyřízení. Služba DataTransferService 6 / 09 / 2016 3: 22: 31 PM 4844 (0x12EC)
Zvýšení čekající události:
instance CCM_CcmHttp_Status
{
ClientID = “GUID:ba70a6eb-cbad-4d5c-a827-322c53dca678”;
DateTime = "20160906052231.543000 + 000";
HostName = "BLCM02.breenlab.scottbreen.tech";
HRESULT = "0x00000000";
ProcessID = 5880;
StatusCode = 0;
ThreadID = 4844;
};
Služba DataTransferService 6 / 09 / 2016 3: 22: 31 PM 4844 (0x12EC)
Úspěšně odeslaná událost do WMI byla úspěšně odeslána. Služba DataTransferService 6 / 09 / 2016 3: 22: 31 PM 4844 (0x12EC)
UpdateURLWithTransportSettings(): OLD URL – http://blcm02.breenlab.scottbreen.tech/SMS_DP_SMSPKG$/sccm?/Content_fe46ebd4-7c29-4f8c-b8b6-c166e0e84ebd.1/ DataTransferService 6/09/2016 3:22:31 PM 4844 (0x12EC)
UpdateURLWithTransportSettings(): NEW URL – http://blcm02.breenlab.scottbreen.tech:80/SMS_DP_SMSPKG$/sccm?/Content_fe46ebd4-7c29-4f8c-b8b6-c166e0e84ebd.1/ DataTransferService 6/09/2016 3:22:31 PM 4844 (0x12EC)
UpdateURLWithTransportSettings(): OLD URL – http://blcm02.breenlab.scottbreen.tech/SMS_DP_SMSPKG$/Content_fe46ebd4-7c29-4f8c-b8b6-c166e0e84ebd.1/sccm?/NM34_x64.exe DataTransferService 6/09/2016 3:22:31 PM 4844 (0x12EC)
UpdateURLWithTransportSettings(): NEW URL – http://blcm02.breenlab.scottbreen.tech:80/SMS_DP_SMSPKG$/Content_fe46ebd4-7c29-4f8c-b8b6-c166e0e84ebd.1/sccm?/NM34_x64.exe DataTransferService 6/09/2016 3:22:31 PM 4844 (0x12EC)
Job {8785F7F7-4545-4546-9143-7A796B9C4B4F} reverted impersonation. DataTransferService 6/09/2016 3:22:31 PM 4844 (0x12EC)
DTSJob {8785F7F7-4545-4546-9143-7A796B9C4B4F} ve stavu "RetrievedManifest". Služba DataTransferService 6 / 09 / 2016 3: 22: 31 PM 4844 (0x12EC)
DTSJob {8785F7F7-4545-4546-9143-7A796B9C4B4F} ve stavu PendingDownload. Služba DataTransferService 6 / 09 / 2016 3: 22: 31 PM 5916 (0x171C)
DTSFlag je 0x0040050e DataTransferService 6 / 09 / 20163: 22: 31 PM 4844 (0x12EC)
Vyloučit seznam souborů: DataTransferService 6 / 09 / 2016 3: 22: 31 PM 4844 (0x12EC)
Použití možnosti mezipaměti větve DataTransferService 6 / 09 / 2016 3: 22: 31 PM 4844 (0x12EC)
DTSJob {8785F7F7-4545-4546-9143-7A796B9C4B4F} ve stavu DownloadingData. Služba DataTransferService 6 / 09 / 2016 3: 22: 31 PM 4844 (0x12EC)
DTSJob {8785F7F7-4545-4546-9143-7A796B9C4B4F} ve stavu "RetrievedData". Služba DataTransferService 6 / 09 / 2016 3: 22: 31 PM 4844 (0x12EC)
DTSJob {8785F7F7-4545-4546-9143-7A796B9C4B4F} úspěšně dokončeno stahování. Služba DataTransferService 6 / 09 / 2016 3: 22: 31 PM 4844 (0x12EC)
DTSJob {8785F7F7-4545-4546-9143-7A796B9C4B4F} ve stavu "NotifiedComplete". Služba DataTransferService 6 / 09 / 2016 3: 22: 31 PM 5916 (0x171C)

Zdroj

Zanechat komentář