<link href = "// fonts.googleapis.com/css?family=Roboto+Slab:700%7CRoboto:700%7CRoboto:normal" rel = "stylesheet">

Jak nainstalovat SonarQube na Ubuntu 16.04

Jak nainstalovat SonarQube na Ubuntu 16.04

SonarQube je bezplatná a otevřená platforma systému řízení kvality, kterou lze použít k automatizaci kontroly kódu. Může analyzovat soubory zdrojového kódu, vypočítat sadu metrik a zobrazit výsledek na webovém panelu. Je psán v jazyce Java a podporuje také další jazyky, jako jsou Perl, PHP a Ruby. Ve výchozím nastavení SonarQube podporuje databázi h2, ale není škálovatelná. Můžete tak integrovat SonarQube s jinými databázovými servery, jako jsou MSSQL, PostgreSQL, Oracle a MySQL. SOnarQube přichází se spoustou pluginů, které automaticky integrují zdrojový kód z úložišť. Umožňuje vývojářům detekovat chyby a zranitelnosti a také snížit zápach kódu ve více než 20 různých jazycích. Pomocí modulů SonarLint můžete snadno integrovat SolarQube s vývojovými prostředími Eclipse, Visual Studio a IntelliJ IDEA.

V tomto tutoriálu se dozvídáme, jak nainstalovat SonarQube na server Ubuntu 16.04.

Předpoklady

  • Do vašeho systému nainstalujte nový server Ubuntu 16.04.
  • Minimální velikost paměti RAM 4 GB.
  • Uživatel non-root s oprávněními typu sudo.

Začínáme

Před spuštěním doporučujeme aktualizovat základní systém s nejnovější verzí. Můžete to provést spuštěním následujícího příkazu:

sudo apt-get update -y
sudo apt-get upgrade -y

Po aktualizaci systému můžete pokračovat v instalaci jazyka Java.

1 Instalace Java

Sonarqube je aplikace založená na jazyce Java, takže nejprve musíte nainstalovat program Java 8. Ve výchozím nastavení není služba Java 8 dostupná v repozitáři Ubuntu. Můžete nainstalovat program Java 8 přidáním repozitáře webupd8team PPA do systému.

Nejprve přidejte PPA spuštěním následujícího příkazu:

sudo add-apt-repository ppa: webupd8team / java

Dále aktualizujte úložiště pomocí následujícího příkazu:

sudo apt-get update -y

Jakmile je repozitář aktuální, můžete nainstalovat program Java 8 spuštěním následujícího příkazu:

sudo apt-get nainstalovat oracle-java8-installer -y

Po instalaci jazyka Java můžete zkontrolovat verzi Java s následujícím příkazem:

java -version

Měli byste vidět následující výstup:

Java verze "1.8.0_91" Java (TM) SE Runtime prostředí (sestavení 1.8.0_91-b14) Java HotSpot ™ 64-Bit Server VM (sestavení 25.91-b14,

Po dokončení můžete pokračovat v dalším kroku.

2 Nainstalujte Apache a MariaDB

Budete také muset nainstalovat Apache a MariaDB, protože použijeme Apache pro reverzní proxy a MariaDB jako databázi. Můžete nainstalovat oba z nich spuštěním následujícího příkazu:

sudo apt-get nainstalovat apache2 mariadb-server -y

Jakmile je instalace dokončena, spusťte službu Apache a MariaDB a povolte je spouštět při spuštění pomocí následujícího příkazu:

sudo systemctl spustit apache2
sudo systemctl povolit apache2
sudo systemctl start mysql
sudo systemctl povolit mysql

Po instalaci a práci s Apache a MariaDB můžete pokračovat v dalším kroku.

3 Konfigurujte službu MariaDB

Ve výchozím nastavení není instalace MariaDB zajištěna, takže budete muset zajistit instalaci aplikace MariaDB. Můžete to provést spuštěním skriptu mysql_secure_installation:

sudo mysql_secure_installation

V tomto procesu budete vyzváni k nastavení hesla uživatele root, odstranění anonymních uživatelů, vzdáleného odmítnutí kořenového přihlášení a odebrání testovací databáze. Odpovězte na všechny otázky, jak je uvedeno níže:

Zadejte aktuální heslo pro root (zadejte pro none): Změňte heslo uživatele root? [Y / n] n Odstranit anonymní uživatele? [Y / n] Y Zakázat vzdálené přihlášení? [Y / n] Y Odstranit testovací databázi a přístup k ní? [Y / n] Y Znovu načíst tabulky oprávnění? [Y / N] Y

Jakmile je MariaDB zabezpečena, přihlaste se do shellu MariaDB následujícím příkazem:

mysql -u root -p

Při výzvě zadejte heslo pro root a pak vytvořte databázi SonarQube:

MariaDB [(žádná)]> CREATE DATABASE sonardb;

Dále vytvořte nového uživatele databáze a poskytněte příslušné oprávnění uživateli databáze přes databázi, kterou jste vytvořili.

MariaDB [(žádné)]> UDĚLTE VŠECHNY VÝSLEDKY NA sonardb. * TO 'sonar' @ 'localhost' IDENTIFIKOVANÉ 'yourpassword';

Poté použijte změny oprávnění k databázi pomocí následujícího příkazu:

MariaDB [(none)]> VÝCHODNÍ PRIVILEGES;

Nakonec ukončete shell MariaDB pomocí následujícího příkazu:

MariaDB [(žádná)]> q

Po nakonfigurování databáze můžete pokračovat v dalším kroku.

4 Nainstalujte SonarQube

Nejnovější verzi SonarQube si můžete stáhnout z oficiálních webových stránek. Můžete jej stáhnout pomocí příkazu wget:

wget https://sonarsource.bintray.com/Distribution/sonarqube/sonarqube-6.4.zip

Jakmile je stahování dokončeno, rozbalte stažený archiv pomocí následujícího příkazu:

sudo unzip sonarqube-6.4.zip -d / opt

Dále přejmenujte adresář pomocí následujícího příkazu:

sudo mv / opt / sonarqube-6.4 / opt / sonar

Poté budete muset upravit hlavní konfigurační soubor SonarQube sonar.properties:

sudo nano /opt/sonar/conf/sonar.properties

Proveďte následující změny:

## Databáze uživatelských pověření: sonar.jdbc.username = sonar sonar.jdbc.password = vaše heslo sonar.jdbc.url = jdbc: mysql: // localhost: 3306 / sonar? UseUnicode = true & characterEncoding = utf8 & rewriteBatchedStatements = true & useConfigs = maxPerformance & useSSL = false

Uložte a zavřete soubor a vytvořte systémový servisní soubor pro aplikaci SonarQube.

sudo nano /etc/systemd/system/sonar.service

Přidejte následující řádky:

[Jednotka] Popis = Služba SonarQube Po = syslog.target network.target [Service] Typ = forking ExecStart = / opt / sonar / bin / linux-x86-64 / sonar.sh start ExecStop = / opt / sonar / bin / linux -x86-64 / sonar.sh stop Uživatel = root skupina = root Restart = vždy [Install] WantedBy = multi-user.target

Po dokončení uložte soubor, spusťte službu SonarQube a povolte, aby se spouštěl při zavádění pomocí následujícího příkazu:

sudo systémový start sonar
sudo systemctl povolit sonar

Proces SonarQube trvá určitou dobu, než se vytvoří databázová a populární data. Stav SonarQube můžete zkontrolovat pomocí následujícího příkazu:

sudo systémový stavový sonar

Proces můžete také sledovat při prohlížení obsahu souboru /opt/sonar/logs/sonar.log. Až budete hotovi, můžete pokračovat v dalším kroku.

5 Nakonfigurujte Apache jako reverzní proxy

Ve výchozím nastavení aplikace SonarQube naslouchá na portu 9000. Zde použijeme apache jako reverzní proxy, takže SonarQube lze přistupovat pomocí portu 80:

Nejprve povolte modul proxy pro apache s následujícím příkazem:

sudo a2enmod proxy
sudo a2enmod proxy_http

Dále vytvořte nový soubor virtuálního hostitele pro SonarQube s následujícím příkazem:

sudo nano /etc/apache2/sites-available/sonar.conf

Přidejte následující řádky:

<VirtualHost *: 80> ServerName 192.168.15.189 ServerAdmin admin@example.com ProxyPreserveHost On ProxyPass / http: // localhost: 9000 / ProxyPassReverse / http: // localhost: 9000 / TransferLog /var/log/apache2/sonar_access.log ErrorLog / var /log/apache2/sonar_error.log </VirtualHost>

Uložte a zavřete soubor a potom povolte nový virtuální hostitel spuštěním následujícího příkazu:

sudo a2ensite sonar

Nakonec restartujte službu apache s následujícím příkazem:

sudo systemctl restartuje apache2

6 Přístup k webovému rozhraní SonarQube

Jsou nainstalovány a nakonfigurovány všechny požadované součásti. Nyní je čas přistupovat k webovému rozhraní SonarQube.

Předtím, než budete k němu přistupovat, musíte povolit port 80 prostřednictvím firewallu UFW. Ve výchozím nastavení je UFW zakázán v Ubuntu, takže je nejprve musíte povolit. Můžete jej povolit spuštěním následujícího příkazu:

sudo ufw povolit

Jakmile je brána firewall UFW povolena, můžete povolit port 80 přes UFW spuštěním následujícího příkazu:

sudo ufw povolí 80 / tcp

Nyní můžete zkontrolovat stav firewallu UFW spuštěním následujícího příkazu:

sudo ufw status

Nyní otevřete webový prohlížeč a přejděte na adresu URL http://192.168.15.189, měli byste vidět následující obrazovku:

SonarQube Dashboard

Nyní klikněte na tlačítko „Přihlásit se“, měla by se zobrazit následující obrazovka:

Přihlášení

Přihlaste se s výchozím uživatelským jménem „admin“ a heslem „admin“, měla by se zobrazit následující obrazovka:

SnarQube

Jakmile se přihlásíte do panelu SonarQube, klikněte na tlačítko Správa> Systém> Informace o systému. Aktuální informace o systému byste měli vidět na následující obrazovce:

Systémová informace

Poté klikněte na tlačítko Správa> Systém> Centrum aktualizací a na následujících obrazovkách byste měli vidět všechny nainstalované pluginy:

Update Center

Zde můžete aktualizovat stávající pluginy a také nainstalovat dostupné pluginy. Po instalaci nebo aktualizaci požadovaných pluginů budete muset klepnutím na tlačítko „Restartovat“ restartovat systém a aktualizovat změny.

závěr

Ve výše uvedeném tutoriálu jsme se naučili instalovat SonarQube na Ubuntu 16.04 a základní využití SonarQube. Nyní je můžete snadno nasadit ve výrobním prostředí. Neváhejte mi komentovat, pokud potřebujete nějakou pomoc.

Zdroj

Napsat komentář