Evropská unie plánuje nabídnout bezplatné Wi-Fi všem

Wi-Fi zdarma pro všechny: Jednalo se o jeden z návrhů, které vyjdou ve středu předseda Evropské komise pan Jean-Claude Juncker.

Projekt WIFI4EU (Wi-Fi pro vás) je zaměřen na to, aby bezplatné Wi-Fi hotspoty byly otevřeny všem občanům EU v parcích, náměstích, knihovnách a dalších veřejných budovách.

Komise poskytne prostřednictvím 120 milionu milionů USD (X US $ 135) za účelem podpory nákupu a instalace hotspotů Wi-Fi v lokalitě 2019 nebo na dalších místech, ale poskytování šířky pásma a průběžné údržby bude ponecháno na místní úrovni.

Hotspoty budou otevřeny všem občanům EU - ačkoli vzhledem k rozpočtu je nepravděpodobné, že mnoho z nich bude moci dostat signál bez dlouhé cesty.

Pokud váš místní park nebo knihovna již nabízí placenou službu Wi-Fi, dotace EU nebude nic měnit Projekty, které soutěží s podobnou stávající soukromou nebo veřejnou nabídkou Wi-Fi, nebudou financovány, protože WIFI4EU je určen přinést přístup k internetu k dosud nezakrytým oblastem.

Komise ovšem jasně předpokládá, že se v silně obchodovaných oblastech očekává vysoká poptávka po této službě: doufá, že každá dotovaná hotspot bude denně sloužit tisícům spojení. Pokud jedno spojení představuje jednoho uživatele, jeho cílem je spojit každý den téměř jednu desetinu obyvatelstva EU.

Zdarma Wi-Fi není jediným plánem Komise získat více Evropanů na internetu. V navrhované reformě telekomunikačních předpisů předpokládá rovněž, že poskytovatel cenově dostupných širokopásmových internetových služeb bude povinen poskytovat univerzální službě pro telekomunikační operátory. Bude na vnitrostátních vládách zajistit, aby lidé s nízkými příjmy nebo zvláštními potřebami měli přístup k těmto službám, například nabídnutím poukázek na pokrytí nákladů nebo požadováním od dopravců, aby poskytli speciální tarify.

Zdroj

Zanechat komentář