Installer Flarum på en Ubuntu 14.04

install-flarum-på-en-ubuntu-14-04-VPSI denne artikel vil vi forklare, hvordan installer Flarum på en Ubuntu 14.04 VPS med MariaDB, PHP-FPM og Nginx. Flarum er et open source-forumsoftware med fokus på enkelhed skrevet i PHP oven på Laravel-rammen. Denne vejledning skal fungere på andre Linux VPS systemer, men blev testet og skrevet for en Ubuntu 14.04 VPS.

Log ind på din VPS via SSH

ssh [Email protected]_IP

Opdater systemet og installer nødvendige pakker

[bruger] $ sudo apt-get opdatering && sudo apt-get -y opgradering [bruger] $ sudo apt-get install software-egenskaber-fælles git nano

Installer MariaDB 10.0

For at tilføje MariaDB-depotet til din kildeliste og installere den nyeste MariaDB-server, skal du køre følgende kommandoer:

[bruger] $ sudo apt-key adv --recv-nøgler --keyserver hkp: //keyserver.ubuntu.com: 80 0xcbcb082a1bb943db [bruger] $ sudo add-apt-repository 'deb http://ftp.osuosl.org / pub / mariadb / repo / 10.0 / ubuntu trusty main '[bruger] $ sudo apt-get opdatering [bruger] $ sudo apt-get install -y mariadb-server

Når installationen er færdig, skal du køre følgende kommando for at sikre din installation:

[bruger] $ mysql_secure_installation

Dernæst skal vi oprette en database til installationen af ​​Flarum.

[bruger] $ mysql -uroot -p
MariaDB [(none)]> CREATE DATABASE flarum; MariaDB [(none)]> GIVE ALL PRIVILEGES ON FLARUM. * TIL 'flarum' @ 'localhost' IDENTIFIERET AF 'strongpassword'; MariaDB [(none)]> FLUSH PRIVILEGES; MariaDB [(none)]> \ q

Installer PHP, komponist og nødvendige PHP-moduler

For at installere den nyeste stabile version af PHP version 7 og alle nødvendige moduler, kør:

[bruger] $ sudo apt-get -y installere php7.0-fpm php7.0-cli php7.0-gd php7.0-gd php7.0- mysql php7.0-mcrypt php-pear php7.0-krølle

Komponist er en dependence manager for PHP, som du kan installere pakker med. Komponist vil trække alle de nødvendige biblioteker og afhængigheder i brug for dit projekt.

[bruger] $ curl -sS https://getcomposer.org/installer | php [bruger] $ sudo mv composer.phar / usr / local / bin / composer

Installer Flarum

Opret en rodmappe til dit Flarum-forum ved hjælp af følgende kommando:

[bruger] $ mkdir -p ~ / myFlarum.org / public_html

Kør kommandoen komponent create-project for at oprette en ny Flarum-installation:

[bruger] $ komponent create-project flarum / flarum ~ / myFlarum.org / public_html --stabilitet = beta

PHP-FPM konfiguration

Opret en ny PHP-FPM-pool til din bruger:

[bruger] $ sudo nano /etc/php/7.0/fpm/pool.d/your_user.conf [din_bruger] bruger = din_bruger gruppe = din_brugerliste = /var/run/php-fpm-your_user.sock listen.owner = din_bruger listen.group = din_bruger listen.mode = 0666 pm = ondemand pm.max_children = 5 pm.process_idle_timeout = 10s pm.max_requests = 200 chdir = /

Glem ikke at ændre din_bruger med dit brugernavn.

Genstart PHP-FPM:

[bruger] $ sudo service php7.0-fpm genstart

Installer og konfigurer Nginx

Ubuntu 14.04 leveres med Nginx version 1.4, for at installere den nyeste stabile version af Nginx version 1.8, kør:

[bruger] $ sudo add-apt-depot -y ppa: nginx / stable [bruger] $ sudo apt-get opdatering [bruger] $ sudo apt-get -y installer nginx

Generer et selv underskrevet ssl certifikat:

[bruger] $ sudo openssl genrsa -des3 -pass pass: x-out flarum.pass.key 2048 [bruger] $ sudo mkdir -p / etc / nginx / ssl [bruger] $ cd / etc / nginx / ssl [bruger] $ sudo openssl rsa -passin pass: x -in flarum.pass.key -out flarum.key [bruger] $ sudo rm flarum.pass.key [bruger] $ sudo openssl req -ny -key flarum.key -out flarum. csr [bruger] $ sudo openssl x509 -req-dage 365-i flarum.csr -signkey flarum.key -out flarum.crt

Hvis du ikke ønsker at få advarsler forbundet med selvsignerede SSL-certifikater, kan du købe et betroet SSL-certifikat her.

Opret derefter en ny Nginx-serverblok:

[bruger] $ sudo nano /etc/nginx/sites-available/myFlarum.org
server {lyt 443; servernavn myFlarum.org; indeks root /home/your_user/myFlarum.org/public_html; ssl på; ssl_certificate /etc/nginx/ssl/flarum.crt; ssl_certificate_key /etc/nginx/ssl/flarum.key; ssl_session_timeout 5m; ssl_ciphers 'AES128 + EECDH: AES128 + EDH:! aNULL'; ssl_protocols TLSv1 TLSv1.1 TLSv1.2; ssl_prefer_server_ciphers on; access_log /var/log/nginx/flarum.access.log; error_log /var/log/nginx/flarum.error.log; placering / {try_files $ uri $ uri / /index.php?$query_string; } placering / api {try_files $ uri $ uri / /api.php?$query_string; } location / admin {try_files $ uri $ uri / /admin.php?$query_string; } placering / flarum {benæg alle; returnere 404; } placering ~ * \ .html $ {udløber -1; } placering ~ * \. (css | js | gif | jpe? g | png) $ {udløber 1M; add_header Pragma public; add_header Cache-Control "offentlig, skal-revalidere, proxy-revalidate"; } placering ~ \ .php $ {fastcgi_split_path_info ^ (. + \ .php) (/.+) $; fastcgi_pass unix: /var/run/php-fpm-your_user.sock; fastcgi_index index.php; inkludere fastcgi_params; fastcgi_param SCRIPT_FILENAME $ document_root $ fastcgi_script_name; fastcgi_intercept_errors off fastcgi_buffer_size 16k; fastcgi_buffers 4 16k; } placering ~ /\.ht {benægter alt; }} server {lyt 80; servernavn myFlarum.org; add_header Strict-Transport-Security max-age = 2592000; omskrive ^ https: // $ server_name $ request_uri? permanent; }

Glem ikke at ændre din_bruger med dit brugernavn.

Aktivér serverblokken ved at oprette et symbolsk link:

[bruger] $ sudo ln -s /etc/nginx/sites-available/myFlarum.org/etc/nginx/sites-enabled/myFlarum.org

Test Nginx-konfigurationen og genstart nginx:

[bruger] $ sudo nginx -t [bruger] $ sudo service nginx genstart

Åben https://myFlarum.org/ i din yndlingswebbrowser, og du skal se installationsskærmen til Flarum. På denne side skal du indtaste de databaseoplysninger, du oprettede tidligere og Flarum-adminoplysninger.

Det er det. Du har installeret Flarum på din Ubuntu 14.04 VPS. For mere information om, hvordan du styrer din Flarum-installation, henvises til den officielle Flarum dokumentation.

Giv en kommentar

Dette websted bruger Akismet til at reducere spam. Lær, hvordan dine kommentardata behandles.