Sådan installeres ReportServer på CentOS 7

Det er teamwork, men enklere, mere behageligt og mere produktivt.

Sådan installeres ReportServer på CentOS 7

ReportServer er en gratis og open source business intelligence (OSBI) platform med kraftfulde rapporterings- og analyseværktøjer. Det samler data fra flere forretningsberøringspunkter og genererer forskellige rapporter fra dataene. Det giver en lydhør og samlet grænseflade til at vise dataene til brugeren. Det giver kraftige ad hoc-rapporteringsfunktioner og integrerer Jasper og Eclipse BIRT i et samlet miljø.

I denne tutorial vil vi installere ReportServer på CentOS 7-server.

Forudsætning

  • Minimal CentOS 7-server
  • Root privilegier

Installer ReportServer

Før du installerer en pakke, anbefales det at opdatere pakkerne og depotet ved hjælp af følgende kommando.

yum-en opdatering

Installer JAVA

Når systemet er opdateret, installerer vi den nyeste version af Oracle Java i serveren. Kør følgende kommando for at downloade RPM-pakken.

wget –no-cookies –no-check-certificate –header “Cookie:oraclelicense=accept-securebackup-cookie” “http://download.oracle.com/otn-pub/java/jdk/8u131-b11/d54c1d3a095b4ff2b6607d096fa80163/jdk-8u131-linux-x64.rpm”

Hvis du ikke har wget installeret, kan du køre yum -y install wget for at installere wget. Installer nu den downloadede RPM ved hjælp af følgende kommando.

yum-en lokalinstallation jdk-8u131-linux-x64.rpm

Du kan nu kontrollere Java-versionen ved hjælp af følgende kommando.

java-version

Du får følgende output.

Java-version (1.8.0_131-b1.8.0) Java HotSpot (TM) 131-Bit Server VM (build 11-b64, blandet tilstand)

Du skal også kontrollere, om JAVA_HOME miljøvariabel er indstillet. Kør følgende kommando til samme.

echo $ JAVA_HOME

Hvis du får et null eller tomt output, skal du manuelt indstille JAVA_HOME-variablen. Rediger .bash_profile-filen ved hjælp af din yndlingseditor. I denne tutorial vil vi bruge nano editor. Kør følgende kommando for at redigere .bash_profile ved hjælp af nano.

nano ~ / .bash_profile

Tilføj nu følgende linjer i slutningen af ​​filen.

eksporter JAVA_HOME = / usr / java / jdk1.8.0_131 / eksport JRE_HOME = / usr / java / jdk1.8.0_131 / jre

Nu kilde filen ved hjælp af følgende kommando.

kilde ~ / .bash_profile

Nu kan du køre kommandoen echo $ JAVA_HOME igen for at kontrollere om miljøvariablen er indstillet eller ej.

[root @ liptan-pc ~] # echo $ JAVA_HOME / usr / java / jdk1.8.0_131 /

Installer Tomcat Server

Når JAVA er installeret, skal du installere Tomcat-serveren. Tomcat er en applikationsserver til JAVA-applikationer. Kør følgende kommando for at oprette tomcat-bruger og -gruppe.

groupadd tomcat

Ovenstående kommando opretter en gruppe ved navn tomcat.

useradd -M -s / bin / nologin -g tomcat -d / opt / tomcat tomcat

Ovenstående kommando opretter en bruger-tomcat, der ikke har nogen login-shell og hjemmekatalog som / opt / tomcat.

Download nu Tomcat-arkivet fra Tomcat-downloadsiden ved hjælp af følgende kommando.

cd ~

wget http://www-us.apache.org/dist/tomcat/tomcat-8/v8.5.15/bin/apache-tomcat-8.5.15.tar.gz

Nu installerer vi tomcat-serveren i / opt / tomcat-biblioteket. Opret en ny mappe og udpak arkivet ved hjælp af følgende kommando.

mkdir / opt / tomcat

tar xvf apache-tomcat-8 * tar.gz -C / opt / tomcat –strip-komponenter = 1

Giv nu ejerskabet af filerne til tomcat-bruger og -gruppe ved hjælp af følgende kommando.

chown -R tomcat: tomcat / opt / tomcat

Installer PostgreSQL

Nu, hvor vi har konfigureret Tomcat, kan du fortsætte med at installere PostgreSQL-databaseserver. Kør følgende kommando for at installere PostgreSQL.

yum -y installer postgresql-server postgresql-contrib

Initialiser nu databasen ved hjælp af følgende kommando.

postgresql-setup initdb

Start og aktiver PostgreSQL-databasetjeneste ved hjælp af følgende kommando.

systemt start startgresql

systematisk aktivere postgresql

Kør nu følgende kommando for at ændre adgangskoden til PostgreSQL root-bruger kaldet postgres ved hjælp af følgende kommando.

sudo -u postgres psql postgres

adgangskode postgres

Indtast q- eller <kbd> ctrl + D </kbd> -knapper for at afslutte Postgres-shell.

Kør nu følgende kommando for at oprette en ny database til ReportServer-database-rapportserver.

sudo -u postgres oprettetb rapportserver

Kør nu følgende kommando for at oprette en ny bruger til ReportServer-databasen.

sudo -u postgres createuser -P -s -e rapportserver

Du skal indtaste adgangskoden to gange. Du skal få følgende output.

.

Tildel nu databasebrugeren til databasen ved hjælp af følgende kommando.

sudo -u postgres psql

TILGIV ALLE PRIVILEGIER PÅ DATABASE-rapportserver TIL rapportserver;

forlade skallen med q.

Nu skal du redigere en PostgreSQL-konfigurationsfil, så databasen kan forbindes uden postgres-brugeren. Rediger pg_hba.conf ved hjælp af en hvilken som helst editor.

nano /var/lib/pgsql/data/pg_hba.conf

Find følgende linjer og skift peer til tillid og idnet til md5.

# TYPE DATABASE USER ADRESS METHOD # "local" er kun til Unix domæne socket forbindelser kun lokale alle alle peer # IPv4 lokale forbindelser: vær alle 127.0.0.1 / 32 ident # IPv6 lokale forbindelser: host alle: 1 / 128 ident

Når opdateringen er opdateret, skal konfigurationen se ud som vist nedenfor.

# TYPE DATABASE USER ADDRESS METHOD # "local" er kun til Unix domæne socket forbindelser kun lokale alle alle tillid # IPv4 lokale forbindelser: vær alle 127.0.0.1 / 32 md5 # IPv6 lokale forbindelser: vær alle sammen :: 1 / 128 md5

Genstart nu PostgreSQL-serveren ved hjælp af følgende kommando.

systemstart genstart postgresql

Installer ReportServer

Nu hvor vi har både Tomcat og PostgreSQL-opsætning, kan vi downloade og opsætte ReportServer. Kør følgende kommando for at downloade ReportServer ved hjælp af følgende kommando.

wget https://downloads.sourceforge.net/project/dw-rs/bin/3.0/RS3.0.2-5855-2016-05-29-17-55-24-reportserver-ce.zip -O reportserver.zip

Du kan altid finde linket til den nyeste version ved hjælp af følgende link.

Fjern nu alt i web-ROOT-mappen i Tomcat-installationen ved hjælp af følgende kommando.

rm -rf / opt / tomcat / webapps / ROOT / *

Udpak nu ReportServer-arkivet ved hjælp af følgende kommando.

pakkes rapporter.zip-d / opt / tomcat / webapps / ROOT /

Kopier nu konfigurationsfilen fra eksemplet filer ved hjælp af følgende kommando.

cp /opt/tomcat/webapps/ROOT/WEB-INF/classes/persistence.properties.example /opt/tomcat/webapps/ROOT/WEB-INF/classes/persistence.properties

Åbn nu filen persistence.properties, og angiv de databaseoplysninger, som vi har oprettet tidligere.

nano /opt/tomcat/webapps/ROOT/WEB-INF/classes/persistence.properties

Tilføj nu følgende linjer i slutningen af ​​filen.

hibernate.connection.usname = rapporter server hibernate.connection.password = StrongPassword hibernate.dialect = net.datenwerke.rs.utils.hibernate.PostgreSQLDialect hibernate.connection.driver_class = org.postgresql.Driver hibernate.conndecl: // localhost / ReportServer

Skift brugernavn, adgangskode og databasenavn i henhold til det databasesæt, der er oprettet af dig.

Giv nu det nødvendige ejerskab ved hjælp af følgende kommando.

chown -R tomcat: tomcat / opt / tomcat / webapps / ROOT /

Initialiser nu ReportServer-databasen ved hjælp af følgende kommando.

psql -U rapportserver -d rapportserver -a -f /opt/tomcat/webapps/ROOT/ddl/reportserver-RS3.0.2-5855-schema-PostgreSQL_CREATE.sql

Det vil bede dig om adgangskoden til din databasebruger, give adgangskoden, og den kører DDL-scriptet til at initialisere databasen.

Endelig skal du oprette et Systemd-script for at køre tomcat-server.

Opret en ny Systemd-fil ved hjælp af følgende kommando.

nano /etc/systemd/system/tomcat.service

Kopier og indsæt følgende indhold i filen.

[Enhed] Beskrivelse = Apache Tomcat Web-applikationsbeholder Efter = syslog.target netværk.target [Service] Type = gaffelmiljø = JRE_HOME = / usr / java / jdk1.8.0_131 / jre Miljø = CATALINA_HOME = / opt / tomcat Miljø = CATALINA_BASE = / opt / tomcat Environment = 'JAVA_OPTS = "- Djava.awt.headless = true -Xmx2g -XX: + UseConcMarkSweepGC -Dfile.encoding = UTF8 -Drs.configdir = / opt / rapportserver"' ExecStart = / opt / tomcat / bin / start .sh ExecStop = / opt / tomcat / bin / shutdown.sh Bruger = tomcat Group = tomcat UMask = 0007 RestartSec = 10 Restart = altid [Install] WantedBy = multi-user.target

Nu kan du starte applikationen ved hjælp af følgende kommando.

systematl start tomcat

Kør følgende kommando for at aktivere Tomcat-tjenesten automatisk ved starttidspunktet.

systemctl enable tomcat

For at kontrollere, om tjenesten kører, skal du køre følgende kommando.

systemctl status tomcat

Hvis tjenesten kører, skal du få følgende output.

[root @ liptan-pc rapportserver] # systemctl status tomcat? tomcat.service - Apache Tomcat Web Application Container indlæst: indlæst (/etc/systemd/system/tomcat.service; aktiveret; leverandør forindstillet: deaktiveret) Aktiv: aktiv (kører) siden onsdag 2017-06-07 15: 00: 32 UTC ; 4min 41s siden Hoved PID: 13179 (java) CGroup: /system.slice/tomcat.service ?? 13179 / usr / java / jdk1.8.0_131 / jre / bin / java -Djava.util.logging.config.file = / opt / tomcat /conf/logging.propert ... Jun 07 15: 00: 32 liptan-pc systemd [1]: Start af Apache Tomcat Web Application Container ... Jun 07 15: 00: 32 liptan-pc systemd [1]: Startet Apache Tomcat Web-applikationsbeholder.

Du kan nu få adgang til din ansøgning på følgende URL.

http://your-server-ip:8080

Du vil se følgende login-interface.

ReportServer Login

Du kan nu logge ind på dit websted ved hjælp af brugernavnsroden og adgangskodens rod. Når du er logget ind, ser du dit standardpanel.

ReportServer Dashboard

På instrumentbrættet kan du tilføje værktøjer og widgets, alt efter dit valg. Du kan få adgang til TeamSpace ved at klikke på TeamSpace-linket fra øverste linie.

TeamSpace

Du kan konfigurere planlagt rapportering fra menuen Scheduler. Du kan få adgang til Scheduler ved at klikke på Scheduler-link fra øverste bjælke.

Rapportplanlægning

For at ændre adgangskoden og få adgang til administrationspanelet skal du klikke på Administration-link fra topmenuen.

Skift adgangskode i ReportServer

Konklusion

I denne tutorial lærte vi, hvordan du installerer ReportServer på CentOS 7. Du kan nu bruge applikationen til at analysere og generere forskellige rapporter til dit firma.

Kilde

Efterlad en kommentar

Dette websted bruger Akismet til at reducere spam. Lær, hvordan dine kommentardata behandles.