Ετικέτα: CentOS 7

How To Install Webmin on CentOS 7

Webmin is a web-based interface for system administration for Linux-based servers. It’s one of the most popular open source hosting control panels. Σε αυτό το σεμινάριο, we are going to show you how to install Webmin on a Linux VPS running CentOS 7 as an

Install Froxlor on CentOS 7

Σε αυτό το άρθρο, we will install Froxlor on a CentOS 7 VPS. Froxlor is a lightweight control panel that can be used for managing multi-user or shared servers. With Froxlor you can manage domain names, FTP accounts, email accounts, support tickets and customers that are

Install Wagtail on CentOS 7

In this blog post we will show you how to install Wagtail on a Centos VPS with Nginx and uWSGI. Wagtail is open source flexible Django content management system focused on flexibility and user experience. This guide should work on other Linux VPS systems as well

How to install ProFTPD with TLS on CentOS 7.2

How to install ProFTPD with TLS on CentOS 7.2 This tutorial describes the installation and configuration of ProFTPD on a CentOS 7.2 Υπηρέτης. ProFTPD is an FTP daemon for Unix and Linux operating systems and distributed under the GNU Public License (GPL). 1 Preliminary Note This

Server monitoring with Munin and Monit on CentOS 7.2

Server monitoring with Munin and Monit on CentOS 7.2 Σε αυτό το άρθρο, I will describe how you can monitor your CentOS 7 server with Munin and Monit. Munin produces nifty little graphics about nearly every aspect of your server (load average, χρήση μνήμης, χρήση επεξεργαστή, MySQL…

Τρόπος εγκατάστασης και ρύθμισης παραμέτρων MySQL Cluster για CentOS 7

Τρόπος εγκατάστασης και ρύθμισης παραμέτρων MySQL Cluster για CentOS 7 MySQL Cluster έχει σχεδιαστεί για να παρέχει μια συμβατή βάση δεδομένων MySQL με υψηλή διαθεσιμότητα και το χαμηλό latency. Η τεχνολογία Cluster MySQL υλοποιείται μέσω των μηχανών αποθήκευσης NDB (Δίκτυο βάση δεδομένων) και NDBCLUSTER και προσφέρει κοινόχρηστη τίποτα ομαδοποίηση και…

Πώς να διαμορφώσει ένα Proxmox VE 4 Cluster Πολλαπλές Κόμβος

Πώς να διαμορφώσει ένα Proxmox VE 4 Πολλαπλές Κόμβος συμπλέγματος Proxmox VE 4 υποστηρίζει την εγκατάσταση των ομίλων και την κεντρική διαχείριση των πολλαπλών servers Proxmox. Μπορείτε να διαχειριστείτε πολλούς διακομιστές Proxmox από την κονσόλα διαχείρισης ενός web. Αυτό το χαρακτηριστικό είναι πολύ χρήσιμο όταν έχετε μια…

Χρησιμοποιούμε τα cookies για να σας δώσουμε την καλύτερη online εμπειρία. Συμφωνώντας αποδέχεστε τη χρήση των cookies, σύμφωνα με την πολιτική μπισκότο μας.