Ετικέτα: HTML

How to build nginx with Pagespeed module

Σε αυτόν τον οδηγό, we will show you how to build and install the latest stable nginx version with the ngx_pagespeed module on an Ubuntu 14.04 VPS. With the Pagespeed module you can combine and minify CSS and JavaScript, optimize and convert images, remove comments and whitespaces

Install GhostWriter 1.3.2 Distraction-Free Text Editor On Ubuntu

GhostWriter distraction-free text editor for Linux Ubuntu. Install GhostWriter markdown text editor on Ubuntu 15.04, Ubuntu 14.04, Ubuntu 15.10 και το Ubuntu 14.10 συστήματα. GhostWriter 1.3.2 has many powerful features such as syntax highlighting, full-screen mode, built-in spell check, live word count and live HTML preview. χαρακτηριστικά:…

How to set up Apt caching server on Ubuntu or Debian

If you often create guest VMs or containers on your Linux computer, you will go through package installation many times across different VMs/containers. Σε αυτή την περίπτωση, your time may be better spent on something more productive than just waiting to finish installing packages. While server provisioning

Terraforming your AWS Infrastructure

Writing your infrastructure as though it were code is a huge step forward from the days of past. In a single step, you will be documenting your entire stack while orchestrating the creation of its infrastructure. A second, even larger benefit, is the ability to version

Χρησιμοποιούμε τα cookies για να σας δώσουμε την καλύτερη online εμπειρία. Συμφωνώντας αποδέχεστε τη χρήση των cookies, σύμφωνα με μας πολιτική απορρήτου.