Ετικέτα: εκσυγχρονίζω

Fix vnStat Not Automatically Updating

There was a problem for me after publishing the vnStat PHP article, it's vnStat console could not update its database automatically. The result was vnStat PHP cannot update the data automatically as well. The cause is probably because I accidentally ran vnstat update as root. Αλλά…

«Σύγκρουση των Clans» Ενημέρωση Τύπου δεν συμβαίνει Πριν Μαΐου 11

Clash Of επόμενη μεγάλη ενημέρωση Clans»είναι επισήμως στον ορίζοντα, όπως Supercell έχει μηδενίζεται σε παράθυρο απελευθέρωσή του. Σε ένα επίσημο μήνυμα στο φόρουμ, οι προγραμματιστές είπε οπαδούς να μην περιμένουν πολύ πριν από το Μάιο 11. Αυτή η είδηση ​​έρχεται μετά από μια ενημέρωση για το ίδιο…