Ετικέτα: των windows

Υπηρεσία έξυπνης μεταφοράς δεν λειτουργεί στα Windows 10

  Εάν Υπηρεσία έξυπνης μεταφοράς στο παρασκήνιο λείπει, κατεστραμμένο, Δεν τρεχω, Δεν ξεκινά ή σταματά στα στα Windows 10, use this BITS Troubleshooter to fix the problem. It will also find and fix problems that may prevent background downloads from working on your Windows 10 computer.

How To Enable Password Expiration In Windows 10

των windows 10 lets you create a local user account, or use your Microsoft account. The local account, while perfectly functional, prevents you from using some Windows 10 χαρακτηριστικά. The Microsoft account on the other hand gives you full access to all Windows 10 χαρακτηριστικά. Μπορείς…

XMeters - Το πραγματικό χρόνο εργαλείο παρακολούθησης του συστήματος σε γραμμή εργασιών των Windows

XMeters is a lightweight free system monitoring tool that displays system resource usage right on the Windows taskbar. It monitors CPU, Αποθήκευση, Δίκτυο, and Memory stats in real-time and displays them on the taskbar to give you an overview of your most important system information at

How To Merge All Firefox Windows Into One

It’s hard to imagine life without tabbed browsing. Before Chrome and Firefox made tabbed browsing a mainstream feature, users had to open multiple windows. This not only took a huge toll on system resources but the many windows were hard to manage. With tabbed browsing, χρήστες…