دسته بندی: لینوکس

Linux FAQ resource and tutorials.Basic Linux tutorials. Contains usual commands,scripts, installations instructions and configuration examples.

Things to do After Installing Ubuntu 18.04

Brief: This list of things to do after installing Ubuntu 18.04 helps you get started with Bionic Beaver for a smoother desktop experience. اوبونتو 18.04 Bionic Beaver releases today. You are perhaps already aware of the new features in Ubuntu 18.04 LTS release. If not, here’s

ویرایشگر ویدئویی اوپنشات ویرایشگر فیلم اضافه می کند اثر جدید, مخلوط کردن خودرو صوتی & بیشتر

ویرایشگر ویدئویی اوپنشات یک ویرایشگر متن باز ویدئو نسخه جدید منبع باز ویرایشگر ویدئویی اوپنشات ویرایشگر ویدئو برای دانلود در دسترس است. ویرایشگر ویدئویی اوپنشات 2.4.2 ships with a set of seven new video effects, adds a couple of new editing features, and claims to offer better performance and stability than

ما از کوکی ها به شما بهترین تجربه آنلاین را می دهد. با موافقت شما در استفاده از کوکی ها را قبول مطابق با سیاست کوکی ما.