برچسب: اندروید

پیدا کردن یک تلفن از دست داده آندروید با استفاده از یافتن دستگاه من

پیدا کردن یک تلفن از دست داده آندروید با استفاده از یافتن دستگاه من این گوشی هوشمند تعجب فن آوری است. و شما ممکن است با استفاده از گوشی های هوشمند خود را به بسیاری. من حدس می زنم که گوشی های هوشمند خود را احتمالا تا همه از اطلاعات شخصی شما, پیام های خصوصی و حتی موجب صرفه جویی خود را برای بازی های مورد علاقه خود را.…

شراب 2.10 Released with Initial Android graphics driver

The Wine development release 2.10 یک روز قبل اعلام شد. With the initial Android graphics driver, running Windows applications on Android is finally getting closer with Wine. شراب 2.10 release highlights: Initial version of the Android graphics driver. Dictionary support in WebServices. A number of Direct2D

How To Record Whatsapp Calls With Android/iPhone Devices

Whatsapp needs no Introduction, isn’t it? Everyone use it for Chatting with friends/family. Nowadays, people use WhatsApp daily for about at least 4-5 ساعت ها. The number is high in youngsters. Whatsapp messenger is mainly for chatting with friends/family whereas, some people use Whatsapp for their Business