برچسب: دستگاه

Red HTC U 11 appears, virtual render leaks

We’ve got a new scoop on the HTC’s upcoming flagship device, the HTC U 11. We’ve already heard the device will come with a 3.5mm headphone jack to USB-C adapter, which directly implies that the device won’t feature a headphone jack. What, are you surprised?

ما از کوکی ها به شما بهترین تجربه آنلاین را می دهد. با موافقت شما در استفاده از کوکی ها را قبول مطابق با سیاست کوکی ما.