Cara Pasang Kanban Wekan Trello di Ubuntu 16.04

Wekan adalah papan lapang kano seperti open source berdasarkan rangka kerja Javascript Meteor. Ini alat pengurusan berasaskan web yang membolehkan anda membuat papan untuk kolaborasi projek anda. Dengan lembaga Wekan, anda hanya perlu menjemput ahli anda ke lembaga dan anda boleh pergi. Di papan wekan, anda boleh membuat tugas berasaskan kad dan pengurusan tugasan, dan kemudian berikannya kepada ahli anda.

Dalam tutorial ini, kami akan menunjukkan kepada anda bagaimana cara memasang dan mengeset langkah-langkah Kanun Wekan Trello di Ubuntu 16.04. Kami akan menggunakan MongoDB sebagai pangkalan data dan pelayan web Nginx sebagai proksi terbalik untuk aplikasi Wekan. Tutorial ini akan merangkumi beberapa tajuk secara terperinci termasuk menguasai pangkalan data MongoDB dan mengkonfigurasi Nginx sebagai Proksi Terbalik.

Prasyarat

  • Pelayan Ubuntu 16.04
  • Keistimewaan akar

Apa yang akan kita lakukan

  1. Kemas kini Sistem Repositori dan Peningkatan
  2. Pasang Nodej
  3. Pasang dan Konfigurasikan MongoDB
  4. Pasang Wekan
  5. Running Wekan sebagai Perkhidmatan pada Ubuntu 16.04
  6. Pasang dan Konfigurasikan Nginx sebagai Proksi Songsang untuk Wekan
  7. Ujian

Langkah 1 - Kemas kini dan Menaiktaraf Sistem

Sambung ke pelayan menggunakan log masuk ssh anda.

ssh [email dilindungi]

Sekarang kemas kini semua repositori pada sistem, dan kemudian tingkatkan semua pakej dengan menggunakan perintah apt di bawah.

kemas kini sudo apt sudo apt upgrade

Langkah 2 - Pasang Nodej

Wekan adalah aplikasi berasaskan nodej, dan ia memerlukan versi nodejs 4.8. Dalam tutorial ini, kami tidak akan memasang nodejs dari repositori Ubuntu, sebaliknya kami akan memasang nodejs 4.8 menggunakan Nvm Node Versi Manager.

Sebelum memasang nodej, tambahkan pengguna sistem 'wekan' dengan menggunakan arahan di bawah.

useradd -m -s / bin / bash wekan
passwd wekan

Masuk sebagai pengguna 'wekan', dan kemudian muat turun dan jalankan skrip installer nvm.

su - wekan
curl -o- https://raw.githubusercontent.com/creationix/nvm/v0.33.8/install.sh | bash

Arahan akan memasang nvm di bawah pengguna 'wekan' dan menambah konfigurasi baru ke fail konfigurasi '.bashrc'. Muat semula fail '.bashrc'.

sumber ~ / .bashrc

Sekarang ujian menggunakan arahan nvm seperti di bawah.

perintah -v nvm
nvm -version

Dan anda dapat melihat nvm '0.33.8' dipasang pada sistem.

Seterusnya, pasang nodejs 4.8 menggunakan Nvm Node Versi Manager.

Jalankan arahan pemasangan nvm yang ditunjukkan di bawah.

nvm install v4.8
nvm menggunakan nod

Selepas pemasangan selesai, periksa versi nod.

nod -v

Dan anda harus mendapatkan nodejs 4.8 seperti yang dipasang pada Ubuntu 16.04, di bawah pengguna 'wekan'.

Pasang Node.js

Langkah 3 - Pasang dan Konfigurasikan MongoDB

Dalam langkah ini, kami akan memasang dan mengkonfigurasi pangkalan data MongoDB NoSQL. Wekan memerlukan MongoDB 3.2.x untuk pemasangannya.

Tambah kunci MongoDB dan juga repositori ke sistem dengan menjalankan arahan di bawah.

sudo apt-key adv -keyserver hkp: //keyserver.ubuntu.com: 80 -recv EA312927
echo "deb http://repo.mongodb.org/apt/ubuntu xenial / mongodb-org / 3.2 multiverse" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/mongodb-org-3.2.list

Pasang dan Konfigurasikan MongoDB

Sekarang kemas kini repositori dan pasang MongoDB menggunakan perintah apt.

kemas kini sudo apt
sudo apt install -y mongodb-org mongodb-org-server mongodb-org-shell mongodb-org-mongos mongodb-org-tools

Selepas pemasangan selesai, mulakan perkhidmatan MongoDB dan dayakannya untuk dilancarkan setiap kali pada boot sistem.

sudo systemctl start mongod
sudo systemctl enable mongod

MongoDB 3.2 telah dipasang pada sistem Ubuntu 16.04.

Seterusnya, kita perlu mengkonfigurasi pengesahan MongoDB. Masuk ke shell mongo dan buat superuser baru 'admin'.

Masuk ke shell mongo.

mongo

Buat pengguna 'admin' baru dengan kata laluan 'MyAdminPassword' dan tetapkan peranan sebagai 'root'.

Jalankan pertanyaan MongoDB di bawah.

db.createUser (
{
pengguna: "admin",
pwd: "MyAdminPassword",
peranan: [{peranan: "akar", db: "admin"}]
}
)

Pengguna admin MongoDB telah dibuat.

Sekarang kita perlu mengedit fail konfigurasi '/etc/mongod.conf' untuk membolehkan pengesahan.

Edit fail konfigurasi 'mongod.conf' dengan menggunakan VIM.

vim /etc/mongod.conf

Uncomment the line 'security' dan tambahkan konfigurasi seperti yang ditunjukkan di bawah.

keselamatan: kebenaran: didayakan

Simpan dan keluar.

Sekarang mulakan semula perkhidmatan MongoDB.

systemctl restart mongod

Pengesahan MongoDB telah diaktifkan.

Pengesahan MongoDB

Seterusnya, kita perlu membuat pangkalan data dan pengguna baru untuk Wekan. Kami akan membuat pangkalan data baru bernama 'wekan' dengan pengguna 'wekan' dengan kata laluan 'WekanPassword'.

Masuk ke shell mongo sebagai pengguna admin.

mongo -u admin -p

Taip kata laluan admin 'MyAdminPassword'.

Dan apabila anda mendapat shell mongo, jalankan pertanyaan MongoDB di bawah.

gunakan wekan
db.createUser (
{
pengguna: "wekan",
pwd: "WekanPassword",
peranan: ["readWrite"]
}
)

Pangkalan data dan pengguna untuk pemasangan wekan telah dibuat.

pangkalan data dan pengguna untuk pemasangan wekan

Langkah 4 - Pasang Wekan

Log masuk sebagai pengguna 'wekan'.

su - wekan

Muat turun versi terkini kod sumber wekan menggunakan perintah wget dan ekstraknya.

wget https://github.com/wekan/wekan/releases/download/v0.63/wekan-0.63.tar.gz
tar xf wekan-0.63.tar.gz

Dan anda akan mendapat direktori baru bernama 'bundle'. Pergi ke direktori itu dan pasangkan dependensi Wekan menggunakan arahan npm seperti ditunjukkan di bawah.

cd bundle / programs / server
npm memasang

Selepas semua pemasangan selesai, anda akan mendapat hasil seperti ditunjukkan di bawah.

Pasang Wekan

Seterusnya, kami akan cuba menjalankan Wekan pada sistem.

Jalankan arahan berikut untuk menyediakan pembolehubah persekitaran untuk aplikasi Wekan.

eksport MONGO_URL = 'mongodb: // wekan: [email dilindungi]: 27017 / wekan? authSource = wekan'
eksport ROOT_URL = 'http: // 192.168.33.10 /'
eksport MAIL_URL = 'smtp: // pengguna: [email dilindungi]: 25 /'
eksport MAIL_FROM = '[email dilindungi]'
eksport PORT = 8000

Sekarang pergi ke direktori 'bundle' dan jalankan aplikasi Wekan Node.js.

cd ~ / bundle
nod main.js

aplikasi wekan nodejs

Pelayan Wekan kini berjalan di bawah port 8000. Buka pelayar web anda dan ketik alamat pelayan anda dengan port 8000. Saya adalah http://192.168.33.10:8000/

Dan anda akan mendapat halaman login Wekan seperti yang ditunjukkan di bawah.

Masuk Wekan

Wekan kini berjaya dipasang di Ubuntu 16.04.

Langkah 5 - Konfigurasikan Wekan sebagai Perkhidmatan

Kami akan menjalankan aplikasi Wekan sebagai perkhidmatan pada sistem Ubuntu. Oleh itu, kita perlu membuat fail perkhidmatan baru di bawah direktori sistem.

Sebelum membuat fail perkhidmatan Wekan, kita perlu mencipta fail pembolehubah persekitaran.

Log masuk sebagai pengguna 'wekan'.

su - wekan

Pergi ke direktori 'bundle /' dan buat fail pembolehubah persekitaran baru '.env' menggunakan vim

cd bundle /
vim .env

Tampalkan konfigurasi berikut di sana.

MONGO_URL = 'mongodb: // wekan: [email dilindungi]: 27017 / wekan? AuthSource = wekan' ROOT_URL = 'http: //wekan.hakase-labs.co' MAIL_URL = 'smtp: // user: [email protected] : 25 / 'MAIL_FROM =' [email dilindungi] 'PORT = 8000 HTTP_FORWARDED_COUNT = 1

Simpan dan keluar.

Kini kembali ke terminal root anda dan pergi ke direktori '/ etc / systemd / system', kemudian buat file perkhidmatan baru 'wekan.service'.

cd / etc / systemd / system /
vim wekan.service

Tampalkan konfigurasi berikut di sana.

[Unit] Description = Wekan Server Selepas = syslog.target Selepas = network.target [Service] Type = mudah Restart = on-failure StartLimitInterval = 86400 StartLimitBurst = 5 RestartSec = 10 ExecStart = / home / wekan / .nvm / / v4.8.7 / bin / node bundle / main.js EnvironmentFile = / home / wekan / bundle / .env ExecReload = / bin / kill -USR1 $ MAINPID RestartSec = 10 User = wekan Group = wekan WorkingDirectory = / home / wekan StandardOutput = syslog StandardError = syslog SyslogIdentifier = Wekan [Install] WantedBy = multi-user.target

Simpan dan keluar.

Muat semula system systemd menggunakan perintah systemctl.

sistemik daemon-reload

Mulakan perkhidmatan Wekan dan membolehkannya dilancarkan setiap kali pada boot sistem.

systemctl start wekan
systemctl enable wekan

Perkhidmatan Wekan

Sekarang semak perkhidmatan Wekan menggunakan arahan di bawah.

netstat -plntu
status sistemctl wekan

Dan berikut adalah hasilnya.

Wekan bermula

Wekan kini berjalan di bawah port 8000, berjalan sebagai perkhidmatan pada sistem Ubuntu 16.04.

Langkah 6 - Pasang Nginx sebagai proksi Songsang untuk Wekan

Dalam langkah ini, kami akan memasang pelayan web Nginx dan mengkonfigurasinya sebagai proksi terbalik untuk perkhidmatan Wekan yang berjalan di bawah port 8000.

Pasang pelayan web Nginx dari repositori Ubuntu menggunakan arahan apt di bawah.

sudo apt install nginx -y

Selepas pemasangan selesai, pergi ke direktori '/ etc / nginx / sites-available' dan buat fail tuan rumah maya yang baru 'wekan'.

cd / etc / nginx / sites-available
vim wekan

Tampal konfigurasi hos maya berikut di sana.

pelayan {server_name wekan.hakase-labs.co; mendengar 80; access_log /var/log/nginx/wekan-access.log; error_log /var/log/nginx/wekan-error.log; lokasi / {proxy_set_header X-Real-IP $ remote_addr; proxy_set_header Host $ host; proxy_http_version 1.1; proxy_set_header Upgrade $ http_upgrade; proxy_set_header Sambungan 'upgrade'; proxy_cache_bypass $ http_upgrade; proxy_pass http: // 127.0.0.1: 8000; }}

Simpan dan keluar.

Sekarang aktifkan hos maya dan laksanakan konfigurasi nginx ujian, dan pastikan tiada ralat.

ln -s / etc / nginx / sites-available / wekan / etc / nginx / sites-enabled /
nginx -t

Dengan mengandaikan semuanya berjalan lancar, kini mulakan semula perkhidmatan Nginx dan membolehkannya dilancarkan setiap kali pada boot sistem.

systemctl restart nginx
systemctl enable nginx

Konfigurasi dan mulakan Nginx

Sekarang periksa port HTTP menggunakan arahan netstat, dan pastikan ia berada pada keadaan 'LISTEN'.

netstat -plntu

Nginx bermula

Konfigurasi host maya Nginx untuk aplikasi Wekan Node.js telah selesai.

Langkah 7 - Ujian

Buka pelayar web anda dan ketik URL pemasangan Wekan pada bar alamat, saya adalah http://wekan.hakase-labs.co/

Dan anda akan diarahkan ke laman masuk, klik pada pautan 'Daftar'.

Wekan - Log masuk

Sekarang taip nama pengguna anda, e-mel, kata laluan, dan biarkan Kod Jemputan kosong.

Nama pengguna dan kata laluan

Klik butang 'Daftar' biru.

Dan anda mungkin akan mendapat mesej 'Ralat Pelayan Dalaman' - biarkan dan kembali ke terminal anda. Kerana kita akan mengaktifkan pengguna pertama dari terminal.

Buka terminal anda dan log masuk ke shell mongo sebagai pengguna 'wekan'.

mongo -u wekan -p -authenticationDatabase "wekan"

Sekarang aktifkan pengguna menggunakan pertanyaan di bawah.

gunakan wekan
db.users.update ({username: 'hakase'}, {$ set: {isAdmin: true}})

Keluar dari kerang mongo.

Cangkang Mongo

Kembali ke pelayar anda dan buka lagi pemasangan url Wekan.

http://wekan.hakase-labs.co/

Taipkan nama pengguna dan kata laluan anda, kemudian klik butang 'Masuk'.

Sign in

Dan kini anda perlu mendapatkan papan pemuka pengguna Wekan.

Papan Pemuka Wekan

Berikut adalah projek contoh wekan.

projek sampel wekan

Pemasangan Wekan di Ubuntu 16.04 dengan pelayan web MongoDB dan Nginx telah berjaya disiapkan.

Rujukan

Source

Sebarkan cinta

Jawatan yang berkaitan

Sila tinggalkan balasan anda

Alamat email anda tidak akan disiarkan. Ruangan yang diperlukan ditanda *