Pasang CMS Bolt pada Centos 7

Pasang CMS Bolt pada Centos 7

Dalam panduan ini, kami akan menunjukkan kepada anda cara memasang Bolt CMS pada CentOS 7 VPS dengan MariaDB, PHP 7 dan Nginx sebagai pelayan web. Bolt CMS adalah Alat Pengurusan Kandungan sumber terbuka yang ringan, yang ditulis dalam PHP dan ia dibina di atas rangka Silex. Panduan ini harus berfungsi pada yang lain Linux VPS sistem juga tetapi diuji dan ditulis untuk sesuatu CentOS 7.

1. Masuk ke VPS anda melalui SSH

ssh [email dilindungi] _IP

Kemas kini sistem

yum update

2. Pasang MariaDB 10.2

Centos 7 dilengkapi dengan MariaDB 5.5 dan dalam panduan ini kami akan menggunakan versi terbaru dari MariaDB, versi 10.2. Untuk memasang pakej dari repositori rasmi MariaDB buka editor pilihan anda dan buat fail berikut:

nano /etc/yum.repos.d/MariaDB.repo
[mariadb] name = MariaDB baseurl = http://yum.mariadb.org/10.2/centos7-amd64 gpgkey = https: //yum.mariadb.org/RPM-GPG-KEY-MariaDB gpgcheck = 1

Setelah repo ditambahkan, anda boleh memasang pakej MariaDB dengan arahan berikut:

yum memasang MariaDB-server MariaDB-client

Apabila pemasangan selesai, mulakan pelayan pangkalan data MariaDB dan aktifkannya pada masa boot:

systemctl start mariadb systemctl enable mariadb

jalankan arahan berikut untuk memastikan pemasangan anda:

mysql_secure_installation

Seterusnya, kami perlu membuat pangkalan data untuk pemasangan Bolt CMS kami.

mysql -uroot -p
MariaDB [(tidak ada)]> BUAT DATABASE bolt; MariaDB [(tidak ada)]> MEMBERI SEMUA PRIVILEGES PADA bolt. * UNTUK 'bolt' @ 'localhost' DIKENAKAN OLEH 'your_bolt_password'; MariaDB [(tidak ada)]> FLUSH PRIVILEGES; MariaDB [(tiada)]> q

3. Pasang Nginx, PHP dan Komposer

Nginx tidak tersedia di repositori CentOS rasmi jadi terlebih dahulu kita perlu menambah repositori EPEL dan kemudian pasangkan pakej:

yum install epel-release yum install nginx

Sama seperti perkhidmatan mariaDB, mulakan pelayan nginx dan membolehkannya bermula pada masa boot:

systemctl mula nginx systemctl enable nginx

CentOS 7 kapal dengan versi PHP 5.4 dan Bolt CMS menggunakan PHP 5.5.9 atau lebih tinggi. Kami akan memasang PHP 7.0 menggunakan repositori Webtatic. Untuk membolehkan repositori Webtatic menjalankan arahan berikut:

rpm -Uvh https://mirror.webtatic.com/yum/el7/webtatic-release.rpm

Pasang PHP 7.0 dan semua pelanjutan yang diperlukan:

yum install php70w-cli php70w-intl php70w-gd php70w-fileinfo php70w-mcrypt php70w-mbstring php70w-common php70w-fpm php70w-xml php70w-opcache php70w-pdo php70w-posix php70w-mysqlnd

Secara lalai, PHP-FPM akan berjalan sebagai pengguna Apache. Oleh kerana kami menggunakan Nginx, kami perlu menukar pengguna dari apache ke nginx. Untuk membuat perubahan, kita boleh menggunakan perintah sed seperti berikut:

sed -i's / apache / nginx / g '/etc/php-fpm.d/www.conf

Akhir sekali mulakan semula perkhidmatan php-fpm dan membolehkannya bermula pada masa boot:

systemctl restart php-fpm systemctl enable php-fpm

Komposer adalah pengurus pergantungan untuk PHP dengan mana anda boleh memasang pakej. Komposer akan menarik semua perpustakaan dan dependensi yang diperlukan untuk projek anda.

curl -sS https://getcomposer.org/installer | php mv composer.phar / usr / local / bin / komposer

4. Pasang CMS Bolt

Kami akan memasang CMS Bolt dengan menggunakan "projek pembuat komposer":

komposer membuat-projek bolt / komposer-pemasangan: ^ 3.3 / var / www / MYBOLTAPP --prefer-dist

Pemasang akan meminta anda jika anda ingin menggunakan struktur folder standard Bolt. Pilih "ya" dan teruskan dengan pemasangan.

Adakah anda mahu menggunakan struktur folder standard Bolt? (ya / tidak) [ya]:> ya

Secara lalai, Bolt dikonfigurasikan untuk menggunakan pangkalan data SQLite, kerana kita akan menggunakan pangkalan data MySQL kita perlu mengubah tetapan dalam app / config / config.yml fail dan masukkan butiran pangkalan data yang kami buat sebelumnya:

nano /var/www/MYBOLTAPP/app/config/config.yml 

# pangkalan data: # driver: sqlite # databasename: bolt database: driver: mysql username: bolt password: your_bolt_password databasename: bolt

Tetapkan pemilikan dan kebenaran yang betul dengan arahan berikut:

chown -R nginx: / var / www / MYBOLTAPP find / var / www / MYBOLTAPP -type d -exec chmod 755 {}; cari / var / www / MYBOLTAPP -type f -exec chmod 644 {};

5. Konfigurasikan Nginx

Buat blok pelayan Nginx baru:

nano /etc/nginx/conf.d/MYBOLTAPP.conf

pelayan {mendengar 80; server_name MYBOLTAPP; root / var / www / MYBOLTAPP / awam; indeks index.php; access_log /var/log/nginx/MYBOLTAPP.access.log; error_log /var/log/nginx/MYBOLTAPP.error.log; lokasi / {try_files $ uri $ uri / /index.php?$query_string; } lokasi = / bolt {try_files $ uri /index.php?$query_string; } lokasi ^ ~ / bolt / {try_files $ uri /index.php?$query_string; } lokasi ^ ~ / thumbs {try_files $ uri /index.php; #? $ query_string; access_log off; log_not_found off; tamat maks; add_header Pragma awam; add_header Cache-Control "public, mustrevalidate, proxy-revalidate"; add_header X-Koala-Status tidur; } lokasi ~ * ^. +. (? atom | bmp | bz2 | css | doc | eot | exe | gif | gz | ico | jpe? g | jpeg | jpg | js | map | mid | midi | mp4 | ogg | ogv | otf | png | ppt | rar | rtf | svg | svgz | tar | tgz | ttf | wav | woff | xls | zip) $ {access_log off; log_not_found off; tamat maks; add_header Pragma awam; add_header Cache-Control "public, mustrevalidate, proxy-revalidate"; add_header X-Koala-Status makan; } lokasi = /(?:favicon.ico|robots.txt) {log_not_found off; access_log off; } lokasi ~ / index.php /(.*) {rewrite ^ / index.php /(.*) / $ 1 kekal; } lokasi ~ /. {menafikan semua; } lokasi ~ /. (htaccess|htpasswd)$ {menafikan semua; } lokasi ~ /. (?:db)$ {menafikan semua; } lokasi ~ * /(.*).(?:markdown|md|twig|yaml|yml)$ {deny all; } lokasi ~ [^ /]. php (/ | $) {try_files /index.php = 404; fastcgi_split_path_info ^ (. +?. php) (/.*) $; fastcgi_param SCRIPT_FILENAME $ document_root $ fastcgi_script_name; fastcgi_param HTTP_PROXY ""; fastcgi_param HTTPS $ https if_not_empty; fastcgi_pass 127.0.0.1: 9000; termasuk fastcgi_params; }}

Uji konfigurasi Nginx dan mulakan semula nginx:

nginx -t perkhidmatan nginx restart

6. Buat pengguna pentadbir CMS Bolt anda

Setelah pemasangan selesai, pergi ke http: // MYBOLTAPP dan daftarkan pengguna pertama anda. Akses pentadbiran secara automatik diberikan kepada pengguna berdaftar yang pertama.

Itu sahaja. Anda telah berjaya memasang CMS Bolt pada CentOS 7 VPS anda. Untuk maklumat lanjut mengenai cara menguruskan pemasangan Bolt CMS anda, sila rujuk kepada pegawai CMS Bolt dokumentasi.

Sudah tentu anda tidak perlu memasang CMS Bolt pada Centos 7 jika anda menggunakan salah satu daripada kami CentOS Powered Linux VPS Hosting perkhidmatan, dalam hal ini anda hanya dapat meminta admin Linux pakar kami untuk Memasang Bolt CMS pada Centos 7 untuk anda. Mereka boleh didapati 24 × 7 dan akan menjaga permintaan anda dengan segera.

Source

Sila tinggalkan balasan anda

Laman web ini menggunakan Akismet untuk mengurangkan spam. Ketahui bagaimana data komen anda diproses.