Uncategorized

Hoe Magento op Ubuntu 18.04 te installeren

 

In deze handleiding laten we u zien hoe u Magento 2 op een Ubuntu 18.04 VPS kunt installeren met MySQL, Nginx en PHP-FPM 7.2.

Magento is een moderne en feature-rijke open-source eCommerce webapplicatie. Magento is volledig aanpasbaar om te voldoen aan de eisen van elke gebruiker, waardoor ze binnen enkele minuten een volledig functionele e-commerce winkel kunnen creëren en lanceren. Magento is geschreven in PHP en maakt gebruik van MySQL / MariaDB als een database-backend.

Deze handleiding zou ook op andere Linux VPS-systemen moeten werken, maar deze is getest en geschreven voor een Ubuntu 18.04 VPS.

Vereisten:

  • An Ubuntu 18.04 VPS
  • Toegang tot de root-gebruiker of toegang tot een gebruikersaccount met sudo-privileges

Voordat we beginnen, moet u inloggen op uw server en de softwarepakketten van uw systeem bijwerken.

ssh [email protected] Server_IP -p Poort_Number

Vergeet niet om Server_IP en Port_Number te vervangen door het respectieve IP-adres en SSH-poortnummer van uw server.

Voer de volgende opdrachten uit om uw systeem bij te werken en alle benodigde pakketten te installeren:

sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade sudo apt-get install curl nano git

Stap 1: MySQL installeren en een database maken

Voer de volgende opdracht uit om de nieuwste MySQL 5.7-server te installeren vanuit de officiële Ubuntu-repositories:

sudo apt-get install mysql-server

Nadat de installatie is voltooid, voert u de volgende opdracht uit om de beveiliging van uw MySQL-serverinstallatie te verbeteren (we raden aan om elke vraag met 'Y' te beantwoorden):

mysql_secure_installation

Vervolgens moeten we een MySQL-database en -gebruiker voor de nieuwe Magento-installatie maken.

Inloggen op de MySQL-console:

sudo mysql

Voer de volgende opdrachten uit om een ​​nieuwe database, gebruiker en privileges voor de database aan de gebruiker te verlenen:

mysql> CREATE DATABASE magento; mysql> VERLEENT ALLE VOORRECHTEN OP magento. * AAN 'magento' @ 'localhost' GEÏDENTIFICEERD DOOR 'my_strong_password'; mysql> SPOELEN VOORRECHTEN; mysql> q

Vergeet niet om te vervangen my_strong_password met een echt sterk wachtwoord.

Stap 2: installeer PHP 7.2, Composer en vereiste PHP-modules

Sinds versie 2.3 is Magento 2 volledig compatibel met PHP 7.2.

Ga als volgt te werk om de nieuwste stabiele versie van PHP 7.2 en alle benodigde modules te installeren:

sudo apt-get install php7.2-fpm php7.2-common php7.2-gd php7.2-mysql php7.2-curl php7.2-intl php7.2-xsl php7.2-mbstring php7.2-zip php7.2-bcmath php7.2-soap php7.2-opcache

Stel de aanbevolen PHP-instellingen in:

sudo sed -i "s / memory_limit =. * / memory_limit = 768M /" /etc/php/7.2/fpm/php.ini sudo sed -i "s / upload_max_filesize =. * / upload_max_filesize = 128M /" / etc / php /7.2/fpm/php.ini sudo sed -i "s / zlib.output_compression =. * / Zlib.output_compression = on /" /etc/php/7.2/fpm/php.ini sudo sed -i "s / max_execution_time = . * / max_execution_time = 18000 / "/etc/php/7.2/fpm/php.ini

Composer is een PHP-afhankelijkheidsmanager waarmee u PHP-pakketten kunt installeren. De componist haalt alle vereiste bibliotheken en afhankelijkheden bij die u voor dit project nodig hebt.

krul -sS https://getcomposer.org/installer | php sudo mv composer.phar / usr / local / bin / composer

Stap 3: Installeer Magento

Op het moment van schrijven van deze tutorial is Magento 2.3.0 de nieuwste stabiele versie.

Clone the Magento repository naar de /var/www/myMagentoSite.com map met de volgende opdracht:

sudo git clone https://github.com/magento/magento2.git /var/www/myMagentoSite.com

Navigeer naar de map Magento:

cd /var/www/myMagentoSite.com

Start Composer om alle Magento-afhankelijkheden te installeren:

sudo composer install

Het commando kan enige tijd duren om te voltooien. Na voltooiing ziet u de volgende uitvoer:

Autoload-bestanden genereren

Om door te gaan met de installatie, kunt u de installatiewizard of de opdrachtregel gebruiken. In deze gids zullen we Magento installeren met behulp van de setup:install opdracht.

Voer de volgende opdracht uit om de installatie te starten. Vergeet niet om de juiste MySQL-database-informatie in te stellen.

sudo bin / magento instellen: installeren --base-url = http: //myMagentoSite.com/ --db-host = localhost --db-name = magento --db-user = magento --db-wachtwoord = my_strong_password - -admin-firstname = First --admin-lastname = Last [email protected] myMagentoSite.com --admin-user = admin --admin-password = my_strong_password123 --language = nl_US --currency = USD --timezone = Amerika / Chicago --gebruik-herschrijft = 1

Als de installatie is gelukt, ziet u zoiets als het onderstaande bericht:

[SUCCES]: Magento-installatie voltooid. [SUCCES]: Magento Admin URI: / admin_1kd5tz Niets om te importeren.

Denk aan de Magento-beheerders-URI - u hebt deze later nodig om toegang te krijgen tot uw Magento-installatie.

Stel de juiste rechten in:

sudo chown -R www-data: /var/www/myMagentoSite.com

Voer de volgende opdracht uit om de Magento crontab te maken:

sudo -u www-data php bin / magento cron: installeer
Crontab is gegenereerd en opgeslagen

Stap 4: installeer en configureer Nginx

Installeer Nginx uit de officiële Ubuntu-repositories met behulp van de volgende opdracht:

sudo apt-get install nginx

Maak een nieuw Nginx-serverblok genaamd myMagentoSite.com (U moet dit wijzigen in uw domeinnaam):

sudo nano /etc/nginx/sites-available/myMagentoSite.com

Plak vervolgens de volgende inhoud in het bestand:

upstream fastcgi_backend {server unix: /run/php/php7.2-fpm.sock; } server {servernaam myMagentoSite.com www.myMagentoSite.com; luister naar 80; stel $ MAGE_ROOT /var/www/myMagentoSite.com in; stel $ MAGE_MODE-ontwikkelaar in; # of productie access_log /var/log/nginx/myMagentoSite.com-access.log; error_log /var/log/nginx/myMagentoSite.com-error.log; include /var/www/myMagentoSite.com/nginx.conf.voorbeeld; }

Activeer het serverblok door een symbolische koppeling te maken:

sudo ln -s /etc/nginx/sites-available/myMagentoSite.com /etc/nginx/sites-enabled/myMagentoSite.com

Verwijder de standaard Nginx-configuratie:

sudo rm -f / etc / nginx / sites ingeschakeld / standaard

Test de Nginx-configuratie:

sudo nginx -t
nginx: de syntaxis van het configuratiebestand /etc/nginx/nginx.conf is ok nginx: configuratiebestand /etc/nginx/nginx.conf test is geslaagd

Start de nginx-server opnieuw op om de wijzigingen van kracht te laten worden:

sudo service nginx herstarten

U zou zich nu moeten kunnen aanmelden bij uw Magento back-end door naar http://myMagentoSite.com/admin_1kd5tz de informatie gebruiken die u hebt ingesteld tijdens het uitvoeren van de bin/magento setup:install opdracht.

Dat is het. Je hebt Magento 2 met MySQL en Nginx geïnstalleerd op je Ubuntu 18.04 VPS. Raadpleeg de official voor meer informatie over het beheren van uw Magento-installatie Magento documentatie.

Origineel artikel