Korte beschrijving

Hoe Odoo 10 te installeren op een Ubuntu 16.04 VPS

 

 

Odoo is een van de meest populaire en krachtigste Open Source ERP-bedrijfssoftware op basis van de programmeertaal Python. In deze zelfstudie laten we u zien hoe u Odoo 10 op een computer installeert Ubuntu 16.04 VPS. Deze nieuwe versie van Odoo bevat talloze verbeteringen, waaronder nieuwe productie-apps en snellere websitebewerkingen.

De installatie van Odoo 10 op een Ubuntu 16.04 VPS duurt ongeveer 20 minuten als u de zeer eenvoudige stappen volgt die hieronder worden beschreven.

Allereerst log in op uw Ubuntu 16.04 VPS via SSH als gebruiker root

ssh [e-mail beveiligd]_adres

Helemaal aan het begin is het het beste om start een schermsessie door het volgende commando uit te voeren

scherm -U -S odoo

Werk de OS-pakketten bij op uw virtuele server met behulp van de volgende opdrachten:

apt-get update && apt-get -y upgrade

Zorg ervoor dat je je server altijd up-to-date houdt.

In deze tutorial gaan we het script van Yenthe Van Ginneken gebruiken om Odoo te installeren. U kunt het script downloaden door de volgende opdracht uit te voeren:

wget https://raw.githubusercontent.com/Yenthe666/InstallScript/10.0/odoo_install.sh

Of u kunt een bestand maken en de volgende code naar het nieuwe bestand kopiëren (bijvoorbeeld 'odoo_install.sh').

nano odoo_install.sh
#! / bin / bash #################### #################################### # Script voor het installeren van Odoo V10 op Ubuntu 16.04, 15.04, 14.04 ( kan ook voor andere versies worden gebruikt) # Auteur: Yenthe Van Ginneken # ----------------------------------- -------------------------------------------- # Dit script installeert Odoo op uw Ubuntu 14.04-server.  Het kan meerdere Odoo-instanties # in één Ubuntu installeren vanwege de verschillende xmlrpc_ports # ---------------------------------- --------------------------------------------- # Maak een nieuw bestand : # sudo nano odoo-install.sh # Plaats deze inhoud erin en maak het bestand uitvoerbaar: # sudo chmod + x odoo-install.sh # Voer het script uit om Odoo te installeren: # ./odoo-install #### ################################################## ########################## ## vaste parameters #odoo OE_USER = "odoo" OE_HOME = "/ $ OE_USER" OE_HOME_EXT = "/ $ OE_USER / $ {OE_USER} -server "#De standaardpoort waar dit Odoo-exemplaar onder zal worden uitgevoerd (mits je het commando -c in de terminal gebruikt) #Set op true als je het wilt installeren, false als je het niet nodig hebt of laat het al installeren.
 INSTALL_WKHTMLTOPDF = "True" #Stel de standaard Odoo-poort in (je moet nog steeds -c /etc/odoo-server.conf gebruiken om dit te gebruiken.) OE_PORT = "8069" #Kies de Odoo-versie die je wilt installeren.  Bijvoorbeeld: 10.0, 9.0, 8.0, 7.0 of saas-6.  Bij gebruik van 'trunk' wordt de hoofdversie geïnstalleerd.
 #BELANGRIJK!  Dit script bevat extra bibliotheken die specifiek nodig zijn voor Odoo 10.0 OE_VERSION = "10.0" # Stel dit in op True als u Odoo 10 Enterprise wilt installeren!
 IS_ENTERPRISE = "False" # stel het superbeheerderswachtwoord in OE_SUPERADMIN = "admin" OE_CONFIG = "$ {OE_USER} -server" ## ### WKHTMLTOPDF downloadlinks ## === Ubuntu Trusty x64 & x32 === (voor andere distributies vervang deze twee links, ## om de juiste versie van wkhtmltox geïnstalleerd te hebben, voor een waarschuwing raadpleegt u ## https://www.odoo.com/documentation/8.0/setup/install.html#deb): WKHTMLTOX_X64 = http: //download.gna.org/wkhtmltopdf/0.12/0.12.1/wkhtmltox-0.12.1_linux-trusty-amd64.deb WKHTMLTOX_X32 = http: //download.gna.org/wkhtmltopdf/0.12/0.12.1/ wkhtmltox-0.12.1_linux-trusty-i386.deb # -------------------------------------- ------------ # Update Server # ---------------------------------- ---------------- echo -e "n ---- Update Server ----" sudo apt-get update sudo apt-get upgrade -y # ----- --------------------------------------------- # Installeer PostgreSQL Server # -------------------------------------------------- echo -e "n ---- PostgreSQL Server installeren ----" sudo apt-get install postgresql -y echo -e "n ---- De ODOO PostgreSQL-gebruiker maken ----" sudo su - postgres -c "createuser -s $ OE_USER" 2> / dev / null || waar # ------------------------------------------------ - # Afhankelijkheden installeren # -------------------------------------------- ------ echo -e "n ---- Tool-pakketten installeren ----" sudo apt-get install wget git python-pip gdebi-core -y echo -e "n ---- Python-pakketten installeren ---- "sudo apt-get install python-dateutil python-feedparser python-ldap python-libxslt1 python-lxml python-mako python-openid python-psycopg2 python-pybabel python-pychart python-pyparsla-python-rapport -simplejson python-tz python-vatnummer python-vobject python-webdav python-werkzeug python-xlwt python-yaml python-zsi python-docutils python-psutil python-mock python-unittest2 python-decor-verzoeken python-jinja2 python-passlib python-pil -y python-suds echo -e "n ---- Installeer python-bibliotheken ----" sudo pip install gdata psycogreen ofxparse XlsxWriter echo -e "n --- Installeer andere vereiste pakketten" sudo apt -get install node-clean-css -y sudo apt-get install node-less -y sudo a pt-get install python-gevent -y # ---------------------------------------- ---------- # Installeer Wkhtmltopdf indien nodig # ---------------------------------- ---------------- if [$ INSTALL_WKHTMLTOPDF = "True"]; echo dan -e "n ---- Installeer wkhtml en plaats snelkoppelingen op de juiste plaats voor ODOO 10 ----" #pick up correct one from x64 & x32 version: if ["` getconf LONG_BIT` "==" 64 " ]; dan _url = $ WKHTMLTOX_X64 anders _url = $ WKHTMLTOX_X32 fi sudo wget $ _url sudo gdebi --n `basisnaam $ _url` sudo ln -s / usr / local / bin / wkhtmltopdf / usr / bin sudo ln -s / usr / local / bin / wkhtmltoimage / usr / bin else echo "Wkhtmltopdf is niet geïnstalleerd vanwege de keuze van de gebruiker!"
 fi echo -e "n ---- Maak ODOO systeemgebruiker aan ----" sudo adduser --system --quiet --shell = / bin / bash --home = $ OE_HOME --gecos 'ODOO' --group $ OE_USER #De gebruiker moet ook aan de sudo'ers-groep worden toegevoegd.
 sudo adduser $ OE_USER sudo echo -e "n ---- Maak een logboek directory ----" sudo mkdir / var / log / $ OE_USER sudo chown $ OE_USER: $ OE_USER / var / log / $ OE_USER # ---- ---------------------------------------------- # Installeer ODOO # -------------------------------------------------- echo -e "n ==== ODOO Server installeren ====" sudo git clone --depth 1 --branch $ OE_VERSION https://www.github.com/odoo/odoo $ OE_HOME_EXT / if [$ IS_ENTERPRISE = "Waar"]; dan # Odoo Enterprise installeren!
 echo -e "n --- Maak een symlink voor node" sudo ln -s / usr / bin / nodejs / usr / bin / node sudo su $ OE_USER -c "mkdir $ OE_HOME / enterprise" sudo su $ OE_USER -c "mkdir $ OE_HOME / enterprise / addons "echo -e" n ---- Enterprise-code toevoegen onder $ OE_HOME / enterprise / addons ---- "sudo git clone --depth 1 --branch 10.0 https: //www.github. com / odoo / enterprise "$ OE_HOME / enterprise / addons" echo -e "n ---- Enterprise-specifieke bibliotheken installeren ----" sudo apt-get install nodejs npm sudo npm install -g minder sudo npm install -g less -plugin-clean-css else echo -e "n ---- Maak aangepaste modulemap ----" sudo su $ OE_USER -c "mkdir $ OE_HOME / custom" sudo su $ OE_USER -c "mkdir $ OE_HOME / custom / addons "fi echo -e" n ---- Machtigingen instellen voor thuismap ---- "sudo chown -R $ OE_USER: $ OE_USER $ OE_HOME / * echo -e" * Serverconfiguratiebestand maken "sudo cp $ OE_HOME_EXT /debian/odoo.conf /etc/${OE_CONFIG}.conf sudo chown $ OE_USER: $ OE_USER /etc/${OE_CONFIG}.conf sudo chmod 640 /etc/${OE_CONFIG}.conf echo -e "* Server wijzigen conf ig bestand "sudo sed -is /" db_user =. * "/" db_user = $ OE_USER "/ g /etc/${OE_CONFIG}.conf sudo sed -is /"; admin_passwd. * "/" admin_passwd = $ OE_SUPERADMIN "/ g /etc/${OE_CONFIG}.conf sudo su root -c" echo '[options]' >> /etc/${OE_CONFIG}.conf "sudo su root - c "echo 'logfile = /var/log/$OE_USER/$OE_CONFIG$1.log' >> /etc/${OE_CONFIG}.conf" if [$ IS_ENTERPRISE = "True"]; dan sudo su root -c "echo 'addons_path = $ OE_HOME / enterprise / addons, $ OE_HOME_EXT / addons' >> /etc/${OE_CONFIG}.conf "else sudo su root -c" echo 'addons_path = $ OE_HOME_EXT / addons, $ OE_HOME / custom / addons' >> /etc/${OE_CONFIG}.conf "fi echo -e" * Maak een opstartbestand "sudo su root -c" echo '#! / bin / sh' >> $ OE_HOME_EXT / start.sh "sudo su root - c "echo 'sudo -u $ OE_USER $ OE_HOME_EXT / openerp-server --config = / etc / $ {OE_CONFIG} .conf' >> $ OE_HOME_EXT / start.sh" sudo chmod 755 $ OE_HOME_EXT / start.sh # - ------------------------------------------------ # Toevoegen ODOO als een deamon (initscript) # ------------------------------------------ -------- echo -e "* Maak init-bestand" cat <~ / $ OE_CONFIG #! / bin / sh ### BEGIN INIT INFO # Biedt: $ OE_CONFIG # Vereist d-Start: $ remote_fs $ syslog # Vereiste stop: $ remote_fs $ syslog # Should-Start: $ network # Should-Stop: $ network # Default-Start: 2 3 4 5 # Default-Stop: 0 1 6 # Short -Beschrijving: Enterprise Business Applications # Beschrijving: ODOO Business Applications ### END INIT INFO PATH = / bin: / sbin: / usr / bin DAEMON = $ OE_HOME_EXT / odoo-bin NAME = $ OE_CONFIG DESC = $ OE_CONFIG # Specificeer de gebruiker naam (standaard: odoo).
 USER = $ OE_USER # Geef een alternatief configuratiebestand op (standaard: /etc/openerp-server.conf).
 CONFIGFILE = "/ etc / $ {OE_CONFIG} .conf" # pidfile PIDFILE = / var / run / $ {NAME} .pid # Extra opties die worden doorgegeven aan de Daemon.
 DAEMON_OPTS = "- c $ CONFIGFILE" [-x $ DAEMON] || exit 0 [-f $ CONFIGFILE] || sluit 0 checkpid () {[-f $ PIDFILE] || return 1 pid = `cat $ PIDFILE` [-d / proc / $ pid] && return 0 return 1} case" $ {1} "in start) echo -n" Starting $ {DESC}: "start-stop-daemon --start --quiet --pidfile $ PIDFILE --chuid $ USER --background --make-pidfile --exec $ DAEMON - $ DAEMON_OPTS echo "$ {NAME}."
 ;; stop) echo -n "Stoppen met $ {DESC}:" start-stop-daemon --stop --quiet --pidfile $ PIDFILE --oknodo echo "$ {NAME}."
 ;; herstarten | force-reload) echo -n "Opnieuw opstarten $ {DESC}:" start-stop-daemon - stop --quiet --pidfile $ PIDFILE --oknodo slaap 1 start-stop-daemon - start - rust - -pidfile $ PIDFILE --chuid $ USER --background --make-pidfile --exec $ DAEMON - $ DAEMON_OPTS echo "$ {NAME}."
 ;; *) N = / etc / init.d / $ NAME echo "Gebruik: $ NAME {start | stop | herstart | force-reload}"> & 2 exit 1 ;; esac exit 0 EOF echo -e "* Security Init File" sudo mv ~ / $ OE_CONFIG /etc/init.d/$OE_CONFIG sudo chmod 755 /etc/init.d/$OE_CONFIG sudo chown root: /etc/init.d / $ OE_CONFIG echo -e "* Wijzig standaard xmlrpc-poort" sudo su root -c "echo 'xmlrpc_port = $ OE_PORT' >> /etc/${OE_CONFIG}.conf" echo -e "* Start ODOO bij opstarten" sudo-update -rc.d $ OE_CONFIG standaardinstellingen echo -e "* Odoo Service starten" sudo su root -c "/etc/init.d/$OE_CONFIG start" echo "--------------- -------------------------------------------- "echo" Klaar!  De Odoo-server is actief. 

Nadat u het bestand hebt gemaakt, maakt u het uitvoerbaar:

chmod + x odoo_install.sh

Voer het odoo_install.sh script uit en wacht totdat Odoo 10 volledig is geïnstalleerd:

./odoo_install.sh

Bewerk het Odoo-configuratiebestand en stel het hoofdbeheerderswachtwoord in:

nano /etc/odoo-server.conf
admin_passwd = UseStrongPassw0rd

Vergeet niet om 'UseStrongPassw0rd' te vervangen door een echt sterk wachtwoord. Jij kan genereer een van de opdrachtregel.

Start Odoo opnieuw om de wijzigingen door te voeren:

/etc/init.d/odoo-server opnieuw opstarten

Open http: // uw-server-IP: 8069 / web / database / manager en maak een nieuwe database aan. Nadat de database is gemaakt, wordt u doorgestuurd naar het beheerdersdashboard.

Nadat de database is gemaakt, wordt u doorgestuurd naar het beheerdersdashboard. Log in als admin-gebruiker, wijzig het wachtwoord, configureer Odoo, installeer de modules die u nodig hebt, enz.

Dat is het. U hebt Odoo 10 geïnstalleerd op uw Ubuntu 16.04 VPS.

U kunt onze tutorial volgen naar versnellen Odoo, of je kan krijg een VPS van ons en onze deskundige Linux-beheerders zullen Odoo gratis voor u installeren, configureren en volledig optimaliseren.

 

bron