XML ਨਕਸ਼ਾ

ਇਹ ਇੱਕ XML ਨਕਸ਼ਾ, ਜੋ ਕਿ ਖੋਜ ਇੰਜਣ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ Ask.com, ਬਿੰਗ, ਗੂਗਲ ਅਤੇ ਯਾਹੂ ਵਰਗੇ XML ਨਕਸ਼ਾ ਮਿਆਰੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਕਰਨ ਲਈ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ.
ਇਹ ਵਰਤ ਕੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਵਰਡਪਰੈਸ ਸਮੱਗਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਸਿਸਟਮ ਅਤੇ ਗੂਗਲ ਨਕਸ਼ਾ ਜੇਨਰੇਟਰ ਪਲੱਗਇਨ by ਆਰਨ Brachhold.
ਤੁਹਾਨੂੰ 'ਤੇ XML ਸਾਈਟਮੈਪਸ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹੋ sitemaps.org ਅਤੇ Google ਦੇ ਨਕਸ਼ਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸੂਚੀ.

URL ਨੂੰਤਰਜੀਹਬਦਲੋ ਵਾਰਵਾਰਤਾਆਖਰੀ ਸੋਧਿਆ (GMT)
https://websetnet.net/2020/04/30%ਰੋਜ਼ਾਨਾ2020-04-05 17:55
https://websetnet.net/2020/03/30%ਸਾਲਾਨਾ2020-03-29 13:06
https://websetnet.net/2020/02/30%ਸਾਲਾਨਾ2020-02-28 17:25
https://websetnet.net/2020/01/30%ਸਾਲਾਨਾ2020-01-18 19:14
https://websetnet.net/2019/12/30%ਸਾਲਾਨਾ2019-12-31 13:48
https://websetnet.net/2019/07/30%ਸਾਲਾਨਾ2019-07-07 17:23
https://websetnet.net/2019/06/30%ਸਾਲਾਨਾ2019-06-30 18:07
https://websetnet.net/2019/04/30%ਸਾਲਾਨਾ2019-04-09 10:38
https://websetnet.net/2019/03/30%ਸਾਲਾਨਾ2019-03-31 14:00
https://websetnet.net/2019/02/30%ਸਾਲਾਨਾ2019-02-28 13:35
https://websetnet.net/2018/12/30%ਸਾਲਾਨਾ2018-12-16 12:40
https://websetnet.net/2018/11/30%ਸਾਲਾਨਾ2018-11-29 20:26
https://websetnet.net/2018/10/30%ਸਾਲਾਨਾ2018-10-30 18:27
https://websetnet.net/2018/09/30%ਸਾਲਾਨਾ2018-09-30 15:22
https://websetnet.net/2018/08/30%ਸਾਲਾਨਾ2018-08-11 09:27
https://websetnet.net/2018/07/30%ਸਾਲਾਨਾ2018-07-31 19:04
https://websetnet.net/2018/06/30%ਸਾਲਾਨਾ2018-06-30 18:16
https://websetnet.net/2018/05/30%ਸਾਲਾਨਾ2018-05-02 18:28
https://websetnet.net/2018/04/30%ਸਾਲਾਨਾ2018-04-30 17:19
https://websetnet.net/2018/03/30%ਸਾਲਾਨਾ2018-03-24 20:02
https://websetnet.net/2018/02/30%ਸਾਲਾਨਾ2018-02-28 21:29
https://websetnet.net/2018/01/30%ਸਾਲਾਨਾ2018-01-31 20:16
https://websetnet.net/2017/12/30%ਸਾਲਾਨਾ2017-12-30 20:50
https://websetnet.net/2017/11/30%ਸਾਲਾਨਾ2017-11-30 19:04
https://websetnet.net/2017/10/30%ਸਾਲਾਨਾ2017-10-31 18:05
https://websetnet.net/2017/09/30%ਸਾਲਾਨਾ2017-09-30 13:20
https://websetnet.net/2017/08/30%ਸਾਲਾਨਾ2017-08-30 18:39
https://websetnet.net/2017/07/30%ਸਾਲਾਨਾ2017-07-31 20:24
https://websetnet.net/2017/06/30%ਸਾਲਾਨਾ2017-06-29 20:38
https://websetnet.net/2017/05/30%ਸਾਲਾਨਾ2017-05-16 21:48
https://websetnet.net/2017/04/30%ਸਾਲਾਨਾ2017-04-30 18:33
https://websetnet.net/2017/03/30%ਸਾਲਾਨਾ2017-03-11 18:27
https://websetnet.net/2017/02/30%ਸਾਲਾਨਾ2017-02-28 20:51
https://websetnet.net/2017/01/30%ਸਾਲਾਨਾ2017-01-31 18:36
https://websetnet.net/2016/12/30%ਸਾਲਾਨਾ2016-12-31 19:29
https://websetnet.net/2016/11/30%ਸਾਲਾਨਾ2016-11-30 18:07
https://websetnet.net/2016/10/30%ਸਾਲਾਨਾ2016-10-31 20:43
https://websetnet.net/2016/09/30%ਸਾਲਾਨਾ2016-09-30 20:18
https://websetnet.net/2016/08/30%ਸਾਲਾਨਾ2016-08-30 20:21
https://websetnet.net/2016/07/30%ਸਾਲਾਨਾ2016-07-19 19:43
https://websetnet.net/2016/06/30%ਸਾਲਾਨਾ2016-06-30 08:02
https://websetnet.net/2016/05/30%ਸਾਲਾਨਾ2016-05-31 19:47
https://websetnet.net/2016/04/30%ਸਾਲਾਨਾ2016-04-07 18:05
https://websetnet.net/2016/03/30%ਸਾਲਾਨਾ2016-03-31 19:46
https://websetnet.net/2016/02/30%ਸਾਲਾਨਾ2016-02-25 18:59
https://websetnet.net/2016/01/30%ਸਾਲਾਨਾ2016-01-31 14:06