Narzędzie do wyświetlania klawiszy w screencastach `Screenkey` 0.9 wydany [PPA]

Wykrywanie Ctrl + Ctrl działa teraz poprawnie w większej liczbie scenariuszy; Ctrl ++ (i podobne sekwencje z powtarzającymi się znakami) są teraz pokazywane jako Ctrl + ”+” dla lepszej czytelności; Shift + Backspace jest teraz rozpoznawany i wyświetlany poprawnie; Obsługiwanych jest teraz kilka klawiszy multimedialnych. Jeśli zainstalowano „FontAwesome”, zamiast skrótu tekstowego wyświetlany jest również prawidłowy symbol (w moim teście objętość… Czytaj więcej