Mesiac: apríl 2015

Tri nové kľúče od našej novej ROI správy správy tagov

Je mimoriadne, akú dôležitú úlohu zohráva značka webových stránok v efektívnosti a úspechu digitálneho marketingu. Prvou zodpovednosťou digitálneho obchodníka je pochopiť skúsenosti svojich zákazníkov, aby sa na ne zlepšili. Preto je dôležité, aby podrobné informácie o správaní, platformách, ...