உலாவுதல் டேக்

மைக்ரோசாப்ட் 365

மைக்ரோசாப்ட் 365 உங்களை கட்டுப்படுத்த அனுமதிக்கிறது Windows கண்டறியும் தரவு

மைக்ரோசாப்ட் பயனர்களைக் கட்டுப்படுத்த ஒரு புதிய திறனை முன்னோட்டமிடுகிறது Windows 10 கண்டறியும் தரவு. மைக்ரோசாப்ட் 365 பயனர்கள் புதிய விருப்பத்தை ஆராய பதிவுபெறலாம், இது அவற்றை ஏற்றுமதி செய்ய, நீக்க அல்லது நிர்வகிக்க அனுமதிக்கிறது Windows கண்டறியும் தரவு…