டேக்: அப் "

Farpoint review

No-one seems quite sure just yet whether or not PlayStation VR has been a success. Headsets are still hard to come by, and if scarcity equals popularity then that suggests maybe this won't be joining the EyeToy on Sony's pile of forgotten hardware shame, but just

Prey review

How do you add intricacy to a genre as fearsomely intricate, as batty with systems, variables and knock-on effects as the so-called "immersive simulation"? One of Prey's answers to that question - and I promise this isn't me feeling around for a headline - is to

Installing VeraCrypt in GNU/Linux

For those of you unfamiliar with it, Veracrypt is the successor to the encryption software Truecrypt. Truecrypt was suddenly abandonded by the creators, and others decided to take up the responsibility by forking the application and creating Veracrypt. Veracrypt leaves many things untouched from the last

நாங்கள் உங்களுக்கு சிறந்த ஆன்லைன் அனுபவத்தை கொடுக்க குக்கீகளை பயன்படுத்த. ஒப்புக்கொண்டவிதத்தில் நீங்கள் ஏற்ப குக்கீகளை பயன்படுத்த ஏற்க எங்கள் தனியுரிமை கொள்கை.