முகப்பு » கூகிள் » Use Google As Default Search Engine For Taskbar/Start Search In Windows 10
விண்டோஸ்

Use Google As Default Search Engine For Taskbar/Start Search In Windows 10

 

With default installation settings, விண்டோஸ் 10 uses the Bing search engine when you perform a web search from the Start/taskbar search box. The web search results are automatically opened in the Edge browser even if you have set a different program as your default web browser.

Although it’s true that the Start/taskbar search is primarily used to launch installed programs and not to search the web, there are users who use it to search the web quickly.

Search Deflator

is a free program developed to set your own search engine as the default start/taskbar search engine in Windows 10. The program also enables you to configure the Start/taskbar search to use a custom web browser instead of Edge to show search results.

According to the developer, the Search Deflator automatically redirects search made from Start/taskbar search box to the search engine and web browser you would like to use.

Here is how to use the Search Deflator to set a custom search engine and web browser as default for Start/taskbar search.

Make Google the default search engine for taskbar/Start search

படி 1: Visit this page of GitHub and download the latest version of Search Deflator installer.

படி 2: Run the installer. During the installation, you will get a Command Prompt window with a message asking to select one of the installed browsers to set as the default browser for Start/taskbar search.

Use Google As Default Search Engine For Taskbar/Start Search In Windows 10

Please enter the number appearing next to the browser entry and then hit Enter key.

When you are asked for the confirmation, type Y and then hit Enter key.

படி 3: அடுத்த, you will be asked to select a search engine. As you can see in the picture below, the tool offers over 12 search engines to choose from, and there is also an option to set a custom URL. Type the number that represents one of the listed browsers and then hit Enter key.

Use Google As Default Search Engine For Taskbar/Start Search In Windows 10

Type Y button when you are asked to confirm the selection.

Finally, when you get “Press Enter to close the setup” message, please do the same to close the Command Prompt window.

That’s it!

மூல

விளம்பரங்கள்

கருத்து சேர்

கருத்துரை இங்கே கிளிக் செய்யவும்

இந்தத் தளத்தில் ஸ்பேம் குறைக்க அதே Akismet பயன்படுத்துகிறது. உங்கள் கருத்தை தரவு பதப்படுத்தப்பட்ட என்பதை அறிக.

மொழிபெயர்ப்பு

இயல்புநிலை மொழி அமை

இடுகைகள்

நாங்கள் உங்களுக்கு சிறந்த ஆன்லைன் அனுபவத்தை கொடுக்க குக்கீகளை பயன்படுத்த. ஒப்புக்கொண்டவிதத்தில் நீங்கள் ஏற்ப குக்கீகளை பயன்படுத்த ஏற்க எங்கள் தனியுரிமை கொள்கை.