วิธีการแยกและติดตั้งไฟล์ tar.gz ใน Ubuntu

วิธีติดตั้งไฟล์ tar.gz ใน Ubuntu วิธีติดตั้ง tar.gz ที่ดาวน์โหลดมาใน Ubuntu คำสั่งเพื่อติดตั้งไฟล์ tar.gz ใน linux - วิธีการแยกและติดตั้งไฟล์ tar.gz ใน Ubuntu

ในการคำนวณ Tar เป็นซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์สำหรับเก็บไฟล์หลาย ๆ ไฟล์ไว้ในไฟล์เก็บข้อมูลเดียว มันมักถูกเรียกว่า tarball และใช้เพื่อแจกจ่ายหรือสำรองข้อมูล ชื่อ tar มาจาก (t) ape (ar) chive

อ่านเพิ่มเติม

ไฟล์เก็บถาวร tar จะมีส่วนต่อท้ายไฟล์. tar เช่น package.tar หรือ package.tar.bz2 หรือ package.tar.bz หรือ package.tar.xz คำว่า tarball ใช้เพื่ออ้างถึงไฟล์ tar

ติดตั้ง. tar.gz หรือ (.tar.bz2) ไฟล์

การติดตั้งไฟล์. tar.gz หรือ (.tar.bz2) ทำได้ง่ายมาก ผู้ใช้ Ubuntu สามารถแยกแฟ้ม. tar.gz และรวบรวมโปรแกรมจากแหล่งข้อมูล ปฏิบัติตามขั้นตอนด้านล่างเพื่อแยกและติดตั้งไฟล์ tar.gz ใน Ubuntu

คุณควรไปที่โฟลเดอร์. tar.bz ที่ดาวน์โหลดมาแล้วเปิดและอ่านไฟล์ README โดยปกติจะมีคำแนะนำในการติดตั้ง ถ้าไม่คุณสามารถติดตั้งไฟล์. tar.gz หรือ (.tar.bz2) ผ่าน Terminal ได้

 • ดาวน์โหลดไฟล์. tar.gz หรือ (.tar.bz2) ที่ต้องการ
 • เปิด Terminal
 • แยกแฟ้ม. tar.gz หรือ (.tar.bz2) ด้วยคำสั่งต่อไปนี้
  tar xvzf PACKAGENAME.tar.gz
  tar xvjf PACKAGENAME.tar.bz2
 • ไปที่โฟลเดอร์ที่คัดแยกโดยใช้คำสั่ง cd
  cd PACKAGENAME
 • ตอนนี้ให้รันคำสั่งต่อไปนี้เพื่อติดตั้ง tarball
  . / กำหนดค่า
  ทำ
  sudo ทำการติดตั้ง

ตัวอย่าง

$ sudo apt-get update
$ wget https://dl.winehq.org/wine/source/1.9/wine-1.9.19.tar.bz2
$ sudo tar xzvf wine-1.9.19.tar.bz2
$ cd wine-1.9.19
$ ./configure
$ make
$ sudo make install
$ sudo reboot

วิธีการแยกและติดตั้งไฟล์ tar.gz ใน Ubuntu โพสต์บน Source Digit - เทคโนโลยีล่าสุดแกดเจ็ตและ Gizmos.