เดือน: ตุลาคม 2016

iPhone 7 รีวิว: มาร์ทโฟนที่น่าสนใจ ... จนกว่าคุณจะได้มี 6s iPhone

iPhone 7 รีวิว: มาร์ทโฟนที่น่าสนใจ ... unless you've got an iPhone 6s Welcome to our iPhone 7 ทบทวน. If you'd rather read about the bigger version, check out our iPhone 7 พลัสรีวิว. Apple unveiled the iPhone 7 บน 7 กันยายน, alongside the bigger iPhone 7

Desktop Gmail Client `WMail` 2.0.0 Stable Released

WMail is a free, open source desktop client for Gmail and Google Inbox, พร้อมใช้งานสำหรับลินุกซ์, ของ windows, และ Mac. The application is a wrapper for Gmail / Google Inbox with unlimited account support, on top of which it adds features such as native desktop notifications (notification

นายกรัฐมนตรีดัชนีพลัสทำให้ง่ายต่อการสลับไปมาระหว่าง NVIDIA และ Intel Graphics (Nvidia Optimus)

Prime Indicator is an AppIndicator for laptops with Nvidia Optimus, allowing users to quickly switch between Intel and Nvidia graphics. The original Prime Indicator hasn't been updated since February, 2015. André Brait forked the indicator (while also using code from the Linux Mint version), improving it

Was Mirai malware behind Dyn DDoS attack?

  IoT-powered malware may have caused Twitter, Spotify & Reddit outage Mirai, the botnet malware that was made open source at the beginning of this month, was allegedly behind the DDoS attack that took out Twitter, Github and Spotify, ท่ามกลางคนอื่น ๆ, on Friday. The attack, ที่…

Intel Haswell chips open to malware flaw

  The vulnerability applies to Haswell chips installed in Linux, ของ windows, Android and iOS Researchers from the universities of Binghamton and California claim to have found that Intel Haswell microprocessors running on Linux, ของ windows, Android and Apple's iOS and MacOS have a vulnerability that could leave