Tag: โครงการ

Apricity OS Devs เสียบดึงโครงการ

MacOS เหมือนกันกระจาย Linux OS Apricity ได้ถูกยกเลิก. ณ ขณะนี้, แม้กระทั่งเว็บไซต์ไม่สามารถเข้าถึงได้อีกต่อไป. เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม, นักพัฒนาของ distro Apricity ที่โพสต์ข้อความที่ระบุว่าพวกเขาได้สิ้นสุดโครงการ. โน้ตกล่าวว่าเช่นเดียวกับทุกสิ่งที่ดี, Apricity…

ที่สุด! ลินุกซ์มิ้นท์คือการออกแบบอย่างจริงจัง

การออกแบบเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างแบรนด์และโครงการมามักจะเปิดไม่สนใจมัน. ลินุกซ์มิ้นท์จะไม่มีข้อยกเว้น. ในขณะที่มันได้ตราตัวเองเป็นกระจาย Linux มิ้นต์สีเขียว, ส่วนการออกแบบของโครงการไม่ถึงเครื่องหมาย. ใช้เดสก์ท็อบเชยตัวอย่างเช่น…