ลิงก์ดาวน์โหลดทั้งหมดของ Ubuntu 17.04 "Zesty Zapus"


Ubuntu 17.04 Zesty Zapus เปิดตัวเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 April 2017 นี่คือรายการของ Ubuntu 17.04 Desktop Official Flavors ที่เชื่อมโยงการดาวน์โหลดสำหรับลิงก์โดยตรง torrent และ zsync รายการนี้รวมถึงรสชาติ 9 (Ubuntu จนกว่าผู้มาใหม่ Ubuntu Budgie) ในบิต 64 และ 32 bit เราแสดงลิงก์ zsync ที่นี่เพื่อให้คุณประหยัดแบนด์วิธได้อย่างมีประสิทธิภาพ แฮปปี้ดาวน์โหลดและเพลิดเพลินกับ Ubuntu 17.04!

หมายเหตุ: ขอแนะนำให้คุณดาวน์โหลดโดยใช้ zsync เพราะจะช่วยลดปริมาณการดาวน์โหลดลงได้มาก ปฏิบัติตาม กวดวิชาก่อนหน้านี้ของเรา. ถ้าคุณต้องการติดตั้งอูบุนตู 17.04 เรามี กวดวิชาที่นี่.

1 อูบุนตู

ดาวน์โหลดโดยตรง
บิต 64: http://releases.ubuntu.com/zesty/ubuntu-17.04-desktop-amd64.iso
บิต 32: http://releases.ubuntu.com/zesty/ubuntu-17.04-desktop-i386.iso
ฝนตกหนัก
บิต 64: http://releases.ubuntu.com/zesty/ubuntu-17.04-desktop-amd64.iso.torrent
บิต 32: http://releases.ubuntu.com/zesty/ubuntu-17.04-desktop-i386.iso.torrent
Zsync
บิต 64: http://releases.ubuntu.com/zesty/ubuntu-17.04-desktop-amd64.iso.zsync
บิต 32: http://releases.ubuntu.com/zesty/ubuntu-17.04-desktop-i386.iso.zsync

2 Kubuntu

ดาวน์โหลดโดยตรง
บิต 64: http://cdimage.ubuntu.com/kubuntu/releases/17.04/release/kubuntu-17.04-desktop-amd64.iso
บิต 32: http://cdimage.ubuntu.com/kubuntu/releases/17.04/release/kubuntu-17.04-desktop-i386.iso
ฝนตกหนัก
บิต 64: http://cdimage.ubuntu.com/kubuntu/releases/17.04/release/kubuntu-17.04-desktop-amd64.iso.torrent
บิต 32: http://cdimage.ubuntu.com/kubuntu/releases/17.04/release/kubuntu-17.04-desktop-i386.iso.torrent
Zsync
บิต 64: http://cdimage.ubuntu.com/kubuntu/releases/17.04/release/kubuntu-17.04-desktop-amd64.iso.zsync
บิต 32: http://cdimage.ubuntu.com/kubuntu/releases/17.04/release/kubuntu-17.04-desktop-i386.iso.zsync

3 Lubuntu

ดาวน์โหลดโดยตรง
บิต 64: http://cdimage.ubuntu.com/lubuntu/releases/17.04/release/lubuntu-17.04-desktop-amd64.iso
บิต 32: http://cdimage.ubuntu.com/lubuntu/releases/17.04/release/lubuntu-17.04-desktop-i386.iso
ฝนตกหนัก
บิต 64: http://cdimage.ubuntu.com/lubuntu/releases/17.04/release/lubuntu-17.04-desktop-amd64.iso.torrent
บิต 32: http://cdimage.ubuntu.com/lubuntu/releases/17.04/release/lubuntu-17.04-desktop-i386.iso.torrent
Zsync
บิต 64: http://cdimage.ubuntu.com/lubuntu/releases/17.04/release/lubuntu-17.04-desktop-amd64.iso.zsync
บิต 32: http://cdimage.ubuntu.com/lubuntu/releases/17.04/release/lubuntu-17.04-desktop-i386.iso.zsync

4 Xubuntu

ดาวน์โหลดโดยตรง
บิต 64: http://cdimage.ubuntu.com/xubuntu/releases/17.04/release/xubuntu-17.04-desktop-amd64.iso
บิต 32: http://cdimage.ubuntu.com/xubuntu/releases/17.04/release/xubuntu-17.04-desktop-i386.iso
ฝนตกหนัก
บิต 64: http://cdimage.ubuntu.com/xubuntu/releases/17.04/release/xubuntu-17.04-desktop-amd64.iso.torrent
บิต 32: http://cdimage.ubuntu.com/xubuntu/releases/17.04/release/xubuntu-17.04-desktop-i386.iso.torrent
Zsync
บิต 64: http://cdimage.ubuntu.com/xubuntu/releases/17.04/release/xubuntu-17.04-desktop-amd64.iso.zsync
บิต 32: http://cdimage.ubuntu.com/xubuntu/releases/17.04/release/xubuntu-17.04-desktop-i386.iso.zsync

5 Ubuntu MATE

ดาวน์โหลดโดยตรง
บิต 64: http://cdimage.ubuntu.com/ubuntu-mate/releases/17.04/release/ubuntu-mate-17.04-desktop-amd64.iso
บิต 32: http://cdimage.ubuntu.com/ubuntu-mate/releases/17.04/release/ubuntu-mate-17.04-desktop-i386.iso
ฝนตกหนัก
บิต 64: http://cdimage.ubuntu.com/ubuntu-mate/releases/17.04/release/ubuntu-mate-17.04-desktop-amd64.iso.torrent
บิต 32: http://cdimage.ubuntu.com/ubuntu-mate/releases/17.04/release/ubuntu-mate-17.04-desktop-i386.iso.torrent
Zsync
บิต 64: http://cdimage.ubuntu.com/ubuntu-mate/releases/17.04/release/ubuntu-mate-17.04-desktop-amd64.iso.zsync
บิต 32: http://cdimage.ubuntu.com/ubuntu-mate/releases/17.04/release/ubuntu-mate-17.04-desktop-i386.iso.zsync

6 Ubuntu GNOME

ดาวน์โหลดโดยตรง
บิต 64: http://cdimage.ubuntu.com/ubuntu-gnome/releases/17.04/release/ubuntu-gnome-17.04-desktop-amd64.iso
บิต 32: http://cdimage.ubuntu.com/ubuntu-gnome/releases/17.04/release/ubuntu-gnome-17.04-desktop-i386.iso
ฝนตกหนัก
บิต 64: http://cdimage.ubuntu.com/ubuntu-gnome/releases/17.04/release/ubuntu-gnome-17.04-desktop-amd64.iso.torrent
บิต 32: http://cdimage.ubuntu.com/ubuntu-gnome/releases/17.04/release/ubuntu-gnome-17.04-desktop-i386.iso.torrent
Zsync
บิต 64: http://cdimage.ubuntu.com/ubuntu-gnome/releases/17.04/release/ubuntu-gnome-17.04-desktop-amd64.iso.zsync
บิต 32: http://cdimage.ubuntu.com/ubuntu-gnome/releases/17.04/release/ubuntu-gnome-17.04-desktop-i386.iso.zsync

7 Ubuntu Budgie

ดาวน์โหลดโดยตรง
บิต 64: http://cdimage.ubuntu.com/ubuntu-budgie/releases/17.04/release/ubuntu-budgie-17.04-desktop-amd64.iso
บิต 32: http://cdimage.ubuntu.com/ubuntu-budgie/releases/17.04/release/ubuntu-budgie-17.04-desktop-i386.iso
ฝนตกหนัก
บิต 64: http://cdimage.ubuntu.com/ubuntu-budgie/releases/17.04/release/ubuntu-budgie-17.04-desktop-amd64.iso.torrent
บิต 32: http://cdimage.ubuntu.com/ubuntu-budgie/releases/17.04/release/ubuntu-budgie-17.04-desktop-i386.iso.torrent
Zsync
บิต 64: http://cdimage.ubuntu.com/ubuntu-budgie/releases/17.04/release/ubuntu-budgie-17.04-desktop-amd64.iso.zsync
บิต 32: http://cdimage.ubuntu.com/ubuntu-budgie/releases/17.04/release/ubuntu-budgie-17.04-desktop-i386.iso.zsync

8 Ubuntu Studio

ดาวน์โหลดโดยตรง
บิต 64: http://cdimage.ubuntu.com/ubuntustudio/releases/17.04/release/ubuntustudio-17.04-dvd-amd64.iso
บิต 32: http://cdimage.ubuntu.com/ubuntustudio/releases/17.04/release/ubuntustudio-17.04-dvd-i386.iso
ฝนตกหนัก
บิต 64: http://cdimage.ubuntu.com/ubuntustudio/releases/17.04/release/ubuntustudio-17.04-dvd-amd64.iso.torrent
บิต 32: http://cdimage.ubuntu.com/ubuntustudio/releases/17.04/release/ubuntustudio-17.04-dvd-i386.iso.torrent
Zsync
บิต 64: http://cdimage.ubuntu.com/ubuntustudio/releases/17.04/release/ubuntustudio-17.04-dvd-amd64.iso.zsync
บิต 32: http://cdimage.ubuntu.com/ubuntustudio/releases/17.04/release/ubuntustudio-17.04-dvd-i386.iso.zsync

9 Ubuntu Kylin

ดาวน์โหลดโดยตรง
บิต 64: http://cdimage.ubuntu.com/ubuntukylin/releases/17.04/release/ubuntukylin-17.04-desktop-amd64.iso
บิต 32: http://cdimage.ubuntu.com/ubuntukylin/releases/17.04/release/ubuntukylin-17.04-desktop-i386.iso
ฝนตกหนัก
บิต 64: http://cdimage.ubuntu.com/ubuntukylin/releases/17.04/release/ubuntukylin-17.04-desktop-amd64.iso.torrent
บิต 32: http://cdimage.ubuntu.com/ubuntukylin/releases/17.04/release/ubuntukylin-17.04-desktop-i386.iso.torrent
Zsync
บิต 64: http://cdimage.ubuntu.com/ubuntukylin/releases/17.04/release/ubuntukylin-17.04-desktop-amd64.iso.zsync
บิต 32: http://cdimage.ubuntu.com/ubuntukylin/releases/17.04/release/ubuntukylin-17.04-desktop-i386.iso.zsyc

10 Edubuntu

ไม่สามารถใช้ได้หลังจาก 14.04 ตั้งแต่ 2014 อ่าน ประกาศอย่างเป็นทางการของผู้นำ. หน้าดาวน์โหลดอย่างเป็นทางการ โปรดคลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม.

11 Mythbuntu

ไม่สามารถใช้ได้หลังจาก 16.04 ตั้งแต่ 2016 หน้าดาวน์โหลดอย่างเป็นทางการ โปรดคลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียดเพิ่มเติม.

แหล่ง