Повний список кодів помилок при зупинці Windows (перевірка помилок)

Під час використання операційної системи Windows, ви, мабуть, зіткнулися з синім екраном з певними помилками. Іноді ми називаємо це BSOD (Синій екран смерті), тоді як іноді ми називаємо це іншим ім'ям. кожен код помилки має значення disctince, а довгі коди, що містяться в них, є проблемою, яка утримувала пристрій Windows від належного функціонування. Незважаючи на те, що ці коди помилок в основному безрезультатні для клієнтів, але все ж, якщо ви зацікавлені в отриманні знань, то ось весь список кодів стоп-помилок.

Перегляньте весь список кодів помилок Windows:

Перевірка помилок 0x1: APC_INDEX_MISMATCH
Перевірка помилки 0x2: DEVICE_QUEUE_NOT_BUSY
Перевірка помилок 0x3: INVALID_AFFINITY_SET
Перевірка помилки 0x4: INVALID_DATA_ACCESS_TRAP
Перевірка помилки 0x5: INVALID_PROCESS_ATTACH_ATTEMPT
Перевірка помилки 0x6: INVALID_PROCESS_DETACH_ATTEMPT
Перевірка помилок 0x7: INVALID_SOFTWARE_INTERRUPT
Перевірка помилок 0x8: IRQL_NOT_DISPATCH_LEVEL
Перевірка помилок 0x9: IRQL_NOT_GREATER_OR_EQUAL
Перевірка помилок 0xA: IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
Перевірка помилок 0xB: NO_EXCEPTION_HANDLING_SUPPORT
Перевірка помилки 0xC: MAXIMUM_WAIT_OBJECTS_EXCEEDED
Перевірка помилки 0xD: MUTEX_LEVEL_NUMBER_VIOLATION
Перевірка помилок 0xE: NO_USER_MODE_CONTEXT
Перевірка помилок 0xF: SPIN_LOCK_ALREADY_OWNED
Перевірка помилки 0x10: SPIN_LOCK_NOT_OWNED
Перевірка помилки 0x11: THREAD_NOT_MUTEX_OWNER
Перевірка помилок 0x12: TRAP_CAUSE_UNKNOWN
Перевірка помилки 0x13: EMPTY_THREAD_REAPER_LIST
Перевірка помилки 0x14: CREATE_DELETE_LOCK_NOT_LOCKED
Перевірка помилок 0x15: LAST_CHANCE_CALLED_FROM_KMODE
Перевірка помилки 0x16: CID_HANDLE_CREATION
Перевірка помилки 0x17: CID_HANDLE_DELETION
Перевірка помилок 0x18: REFERENCE_BY_POINTER
Перевірка помилок 0x19: BAD_POOL_HEADER
Перевірка помилок 0x1A: MEMORY_MANAGEMENT
Перевірка помилки 0x1B: PFN_SHARE_COUNT
Перевірка помилки 0x1C: PFN_REFERENCE_COUNT
Перевірка помилок 0x1D: NO_SPIN_LOCK_AVAILABLE

Перевірка помилок 0x1E: KMODE_EXCEPTION_NOT_HANDLED
Перевірка помилок 0x1F: SHARED_RESOURCE_CONV_ERROR
Перевірка помилки 0x20: KERNEL_APC_PENDING_DURING_EXIT
Перевірка помилки 0x21: QUOTA_UNDERFLOW
Перевірка помилок 0x22: FILE_SYSTEM
Перевірка помилок 0x23: FAT_FILE_SYSTEM
Перевірка помилок 0x24: NTFS_FILE_SYSTEM
Перевірка помилок 0x25: NPFS_FILE_SYSTEM
Перевірка помилок 0x26: CDFS_FILE_SYSTEM
Перевірка помилок 0x27: RDR_FILE_SYSTEM
Перевірка помилки 0x28: CORRUPT_ACCESS_TOKEN
Перевірка помилок 0x29: SECURITY_SYSTEM
Перевірка помилок 0x2A: INCONSISTENT_IRP
Перевірка помилок 0x2B: PANIC_STACK_SWITCH
Перевірка помилки 0x2C: PORT_DRIVER_INTERNAL
Перевірка помилки 0x2D: SCSI_DISK_DRIVER_INTERNAL
Перевірка помилок 0x2E: DATA_BUS_ERROR
Перевірка помилки 0x2F: INSTRUCTION_BUS_ERROR
Перевірка помилок 0x30: SET_OF_INVALID_CONTEXT
Перевірка помилки 0x31: PHASE0_INITIALIZATION_FAILED
Перевірка помилки 0x32: PHASE1_INITIALIZATION_FAILED
Перевірка помилки 0x33: UNEXPECTED_INITIALIZATION_CALL
Перевірка помилок 0x34: CACHE_MANAGER
Перевірка помилок 0x35: NO_MORE_IRP_STACK_LOCATIONS
Перевірка помилки 0x36: DEVICE_REFERENCE_COUNT_NOT_ZERO
Перевірка помилки 0x37: FLOPPY_INTERNAL_ERROR
Перевірка помилки 0x38: SERIAL_DRIVER_INTERNAL
Перевірка помилок 0x39: SYSTEM_EXIT_OWNED_MUTEX
Перевірка помилок 0x3A: SYSTEM_UNWIND_PREVIOUS_USER
Перевірка помилок 0x3B: SYSTEM_SERVICE_EXCEPTION
Перевірка помилки 0x3C: INTERRUPT_UNWIND_ATTEMPTED
Перевірка помилок 0x3D: INTERRUPT_EXCEPTION_NOT_HANDLED
Перевірка помилки 0x3E: MULTIPROCESSOR_CONFIGURATION_NOT_SUPPORTED
Перевірка помилок 0x3F: NO_MORE_SYSTEM_PTES
Перевірка помилки 0x40: TARGET_MDL_TOO_SMALL
Перевірка помилки 0x41: MUST_SUCCEED_POOL_EMPTY
Перевірка помилки 0x42: ATDISK_DRIVER_INTERNAL
Перевірка помилок 0x43: NO_SUCH_PARTITION
Перевірка помилок 0x44: MULTIPLE_IRP_COMPLETE_REQUESTS
Перевірка помилок 0x45: INSUFFICIENT_SYSTEM_MAP_REGS
Перевірка помилки 0x46: DEREF_UNKNOWN_LOGON_SESSION
Перевірка помилки 0x47: REF_UNKNOWN_LOGON_SESSION
Перевірка помилки 0x48: CANCEL_STATE_IN_COMPLETED_IRP
Перевірка помилки 0x49: PAGE_FAULT_WITH_INTERRUPTS_OFF
Перевірка помилок 0x4A: IRQL_GT_ZERO_AT_SYSTEM_SERVICE
Перевірка помилки 0x4B: STREAMS_INTERNAL_ERROR
Перевірка помилки 0x4C: FATAL_UNHANDLED_HARD_ERROR
Перевірка помилок 0x4D: NO_PAGES_AVAILABLE
Перевірка помилки 0x4E: PFN_LIST_CORRUPT
Перевірка помилок 0x4F: NDIS_INTERNAL_ERROR
Перевірка помилки 0x50: PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA
Перевірка помилок 0x51: REGISTRY_ERROR
Перевірка помилок 0x52: MAILSLOT_FILE_SYSTEM
Перевірка помилок 0x53: NO_BOOT_DEVICE
Перевірка помилки 0x54: LM_SERVER_INTERNAL_ERROR
Перевірка помилки 0x55: DATA_COHERENCY_EXCEPTION
Перевірка помилки 0x56: INSTRUCTION_COHERENCY_EXCEPTION
Перевірка помилок 0x57: XNS_INTERNAL_ERROR
Перевірка помилки 0x58: FTDISK_INTERNAL_ERROR
Перевірка помилок 0x59: PINBALL_FILE_SYSTEM
Перевірка помилок 0x5A: CRITICAL_SERVICE_FAILED
Перевірка помилок 0x5B: SET_ENV_VAR_FAILED
Перевірка помилки 0x5C: HAL_INITIALIZATION_FAILED
Перевірка помилок 0x5D: UNSUPPORTED_PROCESSOR
Перевірка помилки 0x5E: OBJECT_INITIALIZATION_FAILED
Перевірка помилки 0x5F: SECURITY_INITIALIZATION_FAILED
Перевірка помилки 0x60: PROCESS_INITIALIZATION_FAILED
Перевірка помилки 0x61: HAL1_INITIALIZATION_FAILED
Перевірка помилки 0x62: OBJECT1_INITIALIZATION_FAILED
Перевірка помилки 0x63: SECURITY1_INITIALIZATION_FAILED
Перевірка помилки 0x64: SYMBOLIC_INITIALIZATION_FAILED
Перевірка помилки 0x65: MEMORY1_INITIALIZATION_FAILED
Перевірка помилок 0x66: CACHE_INITIALIZATION_FAILED
Перевірка помилок 0x67: CONFIG_INITIALIZATION_FAILED
Перевірка помилки 0x68: FILE_INITIALIZATION_FAILED
Перевірка помилки 0x69: IO1_INITIALIZATION_FAILED
Перевірка помилок 0x6A: LPC_INITIALIZATION_FAILED
Перевірка помилки 0x6B: PROCESS1_INITIALIZATION_FAILED
Перевірка помилки 0x6C: REFMON_INITIALIZATION_FAILED
Перевірка помилки 0x6D: SESSION1_INITIALIZATION_FAILED
Перевірка помилки 0x6E: SESSION2_INITIALIZATION_FAILED
Перевірка помилки 0x6F: SESSION3_INITIALIZATION_FAILED
Перевірка помилки 0x70: SESSION4_INITIALIZATION_FAILED
Перевірка помилки 0x71: SESSION5_INITIALIZATION_FAILED
Перевірка помилки 0x72: ASSIGN_DRIVE_LETTERS_FAILED
Перевірка помилок 0x73: CONFIG_LIST_FAILED
Перевірка помилки 0x74: BAD_SYSTEM_CONFIG_INFO
Перевірка помилки 0x75: CANNOT_WRITE_CONFIGURATION
Перевірка помилки 0x76: PROCESS_HAS_LOCKED_PAGES
Перевірка помилки 0x77: KERNEL_STACK_INPAGE_ERROR
Перевірка помилки 0x78: PHASE0_EXCEPTION
Перевірка помилки 0x79: MISMATCHED_HAL
Перевірка помилки 0x7A: KERNEL_DATA_INPAGE_ERROR
Перевірка помилки 0x7B: INACCESSIBLE_BOOT_DEVICE
Перевірка помилки 0x7C: BUGCODE_NDIS_DRIVER
Перевірка помилок 0x7D: INSTALL_MORE_MEMORY
Перевірка помилок 0x7E: SYSTEM_THREAD_EXCEPTION_NOT_HANDLED
Перевірка помилки 0x7F: UNEXPECTED_KERNEL_MODE_TRAP
Перевірка помилок 0x80: NMI_HARDWARE_FAILURE
Перевірка помилки 0x81: SPIN_LOCK_INIT_FAILURE
Перевірка помилок 0x82: DFS_FILE_SYSTEM
Перевірка помилок 0x85: SETUP_FAILURE
Перевірка помилки 0x8B: MBR_CHECKSUM_MISMATCH
Перевірка помилки 0x8E: KERNEL_MODE_EXCEPTION_NOT_HANDLED
Перевірка помилок 0x8F: PP0_INITIALIZATION_FAILED
Перевірка помилки 0x90: PP1_INITIALIZATION_FAILED
Перевірка помилок 0x92: UP_DRIVER_ON_MP_SYSTEM
Перевірка помилок 0x93: INVALID_KERNEL_HANDLE
Перевірка помилки 0x94: KERNEL_STACK_LOCKED_AT_EXIT
Перевірка помилки 0x96: INVALID_WORK_QUEUE_ITEM
Перевірка помилки 0x97: BOUND_IMAGE_UNSUPPORTED
Перевірка помилки 0x98: END_OF_NT_EVALUATION_PERIOD
Перевірка помилки 0x99: INVALID_REGION_OR_SEGMENT
Перевірка помилки 0x9A: SYSTEM_LICENSE_VIOLATION
Перевірка помилок 0x9B: UDFS_FILE_SYSTEM
Перевірка помилки 0x9C: MACHINE_CHECK_EXCEPTION
Перевірка помилки 0x9E: USER_MODE_HEALTH_MONITOR
Перевірка помилок 0x9F: DRIVER_POWER_STATE_FAILURE
Перевірка помилок 0xA0: INTERNAL_POWER_ERROR
Перевірка помилки 0xA1: PCI_BUS_DRIVER_INTERNAL
Перевірка помилок 0xA2: MEMORY_IMAGE_CORRUPT
Перевірка помилок 0xA3: ACPI_DRIVER_INTERNAL
Перевірка помилок 0xA4: CNSS_FILE_SYSTEM_FILTER
Перевірка помилок 0xA5: ACPI_BIOS_ERROR
Перевірка помилок 0xA7: BAD_EXHANDLE
Перевірка помилок 0xAB: SESSION_HAS_VALID_POOL_ON_EXIT
Перевірка помилок 0xAC: HAL_MEMORY_ALLOCATION
Перевірка помилок 0xAD: VIDEO_DRIVER_DEBUG_REPORT_REQUEST
Перевірка помилок 0xB4: VIDEO_DRIVER_INIT_FAILURE
Перевірка помилок 0xB8: ATTEMPTED_SWITCH_FROM_DPC
Перевірка помилок 0xB9: CHIPSET_DETECTED_ERROR
Перевірка помилок 0xBA: SESSION_HAS_VALID_VIEWS_ON_EXIT
Перевірка помилок 0xBB: NETWORK_BOOT_INITIALIZATION_FAILED
Перевірка помилки 0xBC: NETWORK_BOOT_DUPLICATE_ADDRESS
Перевірка помилок 0xBE: ATTEMPTED_WRITE_TO_READONLY_MEMORY
Перевірка помилок 0xBF: MUTEX_ALREADY_OWNED
Перевірка помилки 0xC1: SPECIAL_POOL_DETECTED_MEMORY_CORRUPTION
Перевірка помилок 0xC2: BAD_POOL_CALLER
Перевірка помилки 0xC4: DRIVER_VERIFIER_DETECTED_VIOLATION
Перевірка помилки 0xC5: DRIVER_CORRUPTED_EXPOOL
Перевірка помилки 0xC6: DRIVER_CAUGHT_MODIFYING_FREED_POOL
Перевірка помилки 0xC7: TIMER_OR_DPC_INVALID
Перевірка помилок 0xC8: IRQL_UNEXPECTED_VALUE
Перевірка помилки 0xC9: DRIVER_VERIFIER_IOMANAGER_VIOLATION
Перевірка помилок 0xCA: PNP_DETECTED_FATAL_ERROR
Перевірка помилок 0xCB: DRIVER_LEFT_LOCKED_PAGES_IN_PROCESS
Перевірка помилок 0xCC: PAGE_FAULT_IN_FREED_SPECIAL_POOL
Перевірка помилки 0xCD: PAGE_FAULT_BEYOND_END_OF_ALLOCATION
Перевірка помилки 0xCE: DRIVER_UNLOADED_WITHOUT_CANCELLING_PENDING_OPERATIONS
Перевірка помилки 0xCF: TERMINAL_SERVER_DRIVER_MADE_INCORRECT_MEMORY_REFERENCE
Перевірка помилки 0xD0: DRIVER_CORRUPTED_MMPOOL
Перевірка помилки 0xD1: DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
Перевірка помилки 0xD2: BUGCODE_ID_DRIVER
Перевірка помилки 0xD3: DRIVER_PORTION_MUST_BE_NONPAGED
Перевірка помилки 0xD4: SYSTEM_SCAN_AT_RAISED_IRQL_CAUGHT_IMPROPER_DRIVER_UNLOAD
Перевірка помилки 0xD5: DRIVER_PAGE_FAULT_IN_FREED_SPECIAL_POOL
Перевірка помилки 0xD6: DRIVER_PAGE_FAULT_BEYOND_END_OF_ALLOCATION
Перевірка помилки 0xD7: DRIVER_UNMAPPING_INVALID_VIEW
Перевірка помилки 0xD8: DRIVER_USED_EXCESSIVE_PTES
Перевірка помилки 0xD9: LOCKED_PAGES_TRACKER_CORRUPTION
Перевірка помилок 0xDA: SYSTEM_PTE_MISUSE
Перевірка помилок 0xDB: DRIVER_CORRUPTED_SYSPTES
Перевірка помилок 0xDC: DRIVER_INVALID_STACK_ACCESS
Перевірка помилок 0xDE: POOL_CORRUPTION_IN_FILE_AREA
Перевірка помилки 0xDF: IMPERSONATING_WORKER_THREAD
Перевірка помилок 0xE0: ACPI_BIOS_FATAL_ERROR
Перевірка помилки 0xE1: WORKER_THREAD_RETURNED_AT_BAD_IRQL
Перевірка помилки 0xE2: MANUALLY_INITIATED_CRASH
Перевірка помилки 0xE3: RESOURCE_NOT_OWNED
Перевірка помилки 0xE4: WORKER_INVALID
Перевірка помилки 0xE6: DRIVER_VERIFIER_DMA_VIOLATION
Перевірка помилок 0xE7: INVALID_FLOATING_POINT_STATE
Перевірка помилок 0xE8: INVALID_CANCEL_OF_FILE_OPEN
Перевірка помилки 0xE9: ACTIVE_EX_WORKER_THREAD_TERMINATION
Перевірка помилок 0xEA: THREAD_STUCK_IN_DEVICE_DRIVER
Перевірка помилки 0xEB: DIRTY_MAPPED_PAGES_CONGESTION
Перевірка помилок 0xEC: SESSION_HAS_VALID_SPECIAL_POOL_ON_EXIT
Перевірка помилок 0xED: UNMOUNTABLE_BOOT_VOLUME
Перевірка помилок 0xEF: CRITICAL_PROCESS_DIED
Перевірка помилки 0xF1: SCSI_VERIFIER_DETECTED_VIOLATION
Перевірка помилок 0xF3: DISORDERLY_SHUTDOWN
Перевірка помилок 0xF4: CRITICAL_OBJECT_TERMINATION
Перевірка помилок 0xF5: FLTMGR_FILE_SYSTEM
Перевірка помилки 0xF6: PCI_VERIFIER_DETECTED_VIOLATION
Перевірка помилок 0xF7: DRIVER_OVERRAN_STACK_BUFFER
Перевірка помилки 0xF8: RAMDISK_BOOT_INITIALIZATION_FAILED
Перевірка помилки 0xF9: DRIVER_RETURNED_STATUS_REPARSE_FOR_VOLUME_OPEN
Перевірка помилок 0xFA: HTTP_DRIVER_CORRUPTED
Перевірка помилки 0xFC: ATTEMPTED_EXECUTE_OF_NOEXECUTE_MEMORY
Перевірка помилки 0xFD: DIRTY_NOWRITE_PAGES_CONGESTION
Перевірка помилок 0xFE: BUGCODE_USB_DRIVER
Перевірка помилки 0xFF: RESERVE_QUEUE_OVERFLOW
Перевірка помилок 0x100: LOADER_BLOCK_MISMATCH
Перевірка помилок 0x101: CLOCK_WATCHDOG_TIMEOUT
Перевірка помилок 0x103: MUP_FILE_SYSTEM
Перевірка помилок 0x104: AGP_INVALID_ACCESS
Перевірка помилок 0x105: AGP_GART_CORRUPTION
Перевірка помилок 0x106: AGP_ILLEGALLY_REPROGRAMMED
Перевірка помилки 0x108: THIRD_PARTY_FILE_SYSTEM_FAILURE
Перевірка помилки 0x109: CRITICAL_STRUCTURE_CORRUPTION
Перевірка помилки 0x10A: APP_TAGGING_INITIALIZATION_FAILED
Перевірка помилки 0x10C: FSRTL_EXTRA_CREATE_PARAMETER_VIOLATION
Перевірка помилок 0x10D: WDF_VIOLATION
Перевірка помилки 0x10E: VIDEO_MEMORY_MANAGEMENT_INTERNAL
Перевірка помилки 0x10F: RESOURCE_MANAGER_EXCEPTION_NOT_HANDLED
Перевірка помилок 0x111: RECURSIVE_NMI
Перевірка помилок 0x112: MSRPC_STATE_VIOLATION
Перевірка помилки 0x113: VIDEO_DXGKRNL_FATAL_ERROR
Перевірка помилки 0x114: VIDEO_SHADOW_DRIVER_FATAL_ERROR
Перевірка помилок 0x115: AGP_INTERNAL
Перевірка помилок 0x116: VIDEO_TDR_ERROR
Перевірка помилок 0x117: VIDEO_TDR_TIMEOUT_DETECTED
Перевірка помилки 0x119: VIDEO_SCHEDULER_INTERNAL_ERROR
Перевірка помилок 0x11A: EM_INITIALIZATION_FAILURE
Перевірка помилки 0x11B: DRIVER_RETURNED_HOLDING_CANCEL_LOCK
Перевірка помилки 0x11C: ATTEMPTED_WRITE_TO_CM_PROTECTED_STORAGE
Перевірка помилок 0x11D: EVENT_TRACING_FATAL_ERROR
Перевірка помилок 0x121: DRIVER_VIOLATION
Перевірка помилки 0x122: WHEA_INTERNAL_ERROR
Перевірка помилок 0x124: WHEA_UNCORRECTABLE_ERROR
Перевірка помилки 0x127: PAGE_NOT_ZERO
Перевірка помилки 0x12B: FAULTY_HARDWARE_CORRUPTED_PAGE
Перевірка помилок 0x12C: EXFAT_FILE_SYSTEM
Перевірка помилки 0x1000007E: SYSTEM_THREAD_EXCEPTION_NOT_HANDLED_M
Перевірка помилки 0x1000007F: UNEXPECTED_KERNEL_MODE_TRAP_M
Перевірка помилки 0x1000008E: KERNEL_MODE_EXCEPTION_NOT_HANDLED_M
Перевірка помилки 0x100000EA: THREAD_STUCK_IN_DEVICE_DRIVER_M
Перевірка помилки 0xC0000218: STATUS_CANNOT_LOAD_REGISTRY_FILE
Перевірка помилки 0xC000021A: STATUS_SYSTEM_PROCESS_TERMINATED
Перевірка помилки 0xC0000221: STATUS_IMAGE_CHECKSUM_MISMATCH
Перевірка помилок 0xDEADDEAD: MANUALLY_INITIATED_CRASH1

Щоб детально прочитати про кожен код, відвідайте тут

джерело

залишити коментар

Цей сайт використовує Akismet для зменшення спаму. Дізнайтеся, як обробляються ваші дані коментарів.