Tháng: April 2015

Ba điểm thu hút chính từ báo cáo ROI Quản lý thẻ mới của chúng tôi

Thật bất thường bao nhiêu trong số các thẻ trang web quan trọng đóng vai trò hiệu quả và thành công của tiếp thị kỹ thuật số. Nhiệm vụ đầu tiên của nhà tiếp thị kỹ thuật số là hiểu được trải nghiệm của khách hàng để họ có thể cải tiến nó. Vì vậy, điều quan trọng là thông tin chi tiết về hành vi, nền tảng, ...