Thể loại: hệ thống quản lý

sửa chữa Windows 10 Update Error 0x80240020

  Many a time Windows 10 installation needs interaction before the final installation process. If you see Windows Update Installation Failure 80240020 logged under Windows Update History, then that’s the problem. You may see and error message – The operation did not complete because there is

Fix PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA 0x00000050 error

  The PAGE FAULT IN NONPAGED AREA stop error can occur when the computer is under heavy load. It has a bug check has a value of 0x00000050 and could also indicate that invalid system memory has been referenced. The memory address could be wrong, hoặc là…

Winamp returns from the grave with Windows 10 ủng hộ

Nostalgia is a powerful drug. And for music aficionados, nothing may be more nostalgic than Winamp, the venerable music (and video) player that dominated the scene prior to the rise of streaming services like Spotify and Apple Music. Hiện nay, after seeing a glimmer of hope with

Download Ubuntu Linux 18.04 LTS (Bionic Beaver) CD/DVD

Ubuntu Linux version 18.04 LTS (codenamed “Bionic Beaver”) has been released and available for download. Ubuntu Linux is a community-based Linux distribution, and you can download Ubuntu Linux 18.04 LTS version today. The latest release of Ubuntu brings the best open source technologies together on one

The Best iPhone XR Cases You Can Buy Right Now [List]

  These are the best iPhone XR cases available to buy right now for your shiny new, colorful smartphone from Apple with a Liquid Retina display. Smartphones started off their journey being small slabs of plastic which transitioned to metal then ultimately to glass to make

Làm thế nào để sử dụng BlueScreenView trên Windows 10

  Blue Screen of Death (BSOD) hay còn gọi là Ngưng Lỗi được hiển thị trên hệ thống Windows sau khi một vụ tai nạn hệ thống khi hệ điều hành của bạn đạt đến một ngưỡng mà nó có thể chức năng không còn an toàn. Các lỗi dừng được tên của nó là lỗi màn hình xanh…

[Opera Mẹo] Vô hiệu hoá cá nhân Tin tức Khuyến nghị trên Start Page

Vô hiệu hoá cá nhân Tin tức Khuyến nghị trên Start Page Trong các phiên bản mới hơn của trình duyệt web Opera, bài viết tin tức mới nhất được hiển thị trên trang Bắt đầu mà còn được gọi là New Tab trang hoặc trang Speed ​​Dials. Những bài viết tin tức hiển thị tin tức mới nhất từ ​​các trang web được tài trợ khác nhau xung quanh…

Cài đặt trình duyệt [Mẹo] Tweak Opera Web để cải thiện bảo mật của bạn

Tinh chỉnh Opera Cài đặt trình duyệt web để cải thiện bảo mật của bạn CẬP NHẬT on Oct 15, 2018: Hướng dẫn cập nhật với các tùy chọn mới và ảnh chụp màn hình phù hợp với các phiên bản mới hơn của trình duyệt web Opera. Cá nhân tôi sử dụng trình duyệt web Mozilla Firefox tại nơi làm việc và nhà nhưng có rất nhiều độc giả AskVG…

[Fix] Windows Updates Fail để cài đặt Với ​​Error Code 0x8000FFFF trong Windows 7

Windows Updates thất bại để cài đặt Với ​​Error Code 0x8000FFFF trong Windows 7 VẤN ĐỀ TRIỆU CHỨNG: Nếu bạn đang sử dụng Windows 7 hệ điều hành và cố gắng để tải về và cài đặt bản cập nhật mới sử dụng Windows Update, các bản cập nhật thất bại trong việc tải về và cài đặt và bạn nhận được "0x8000FFFF" mã lỗi.…

Microsoft Dừng của Windows 10 Tháng Mười 2018 Cập nhật Distribution Do Bugs chính và các vấn đề

Microsoft Dừng của Windows 10 Tháng Mười 2018 Cập nhật Distribution Do Bugs chính và các vấn đề Tóm tắt: Gần đây phát hành Windows 10 Tháng Mười 2018 Tính năng cập nhật chứa một số lỗi nghiêm trọng và các vấn đề như xóa tự động của người sử dụng tập tin cá nhân và dữ liệu từ thư mục profile người dùng. Để khắc phục những…

Kết nối Audio Files trong Windows với FFmpeg

  This guide demonstrates how to automate concatenating two or more audio files of the same format using FFmpeg while preserving the metadata in the merged file. A tested example batch file is provided to help illustrate. This guide is related to a previous post for