Thể loại: Mac & táo

The latest Apple news, đánh giá, and product release information about iPad, Mac, apple Watch, và Apple TV.

Làm thế nào để xem EXIF ​​siêu dữ liệu hình ảnh theo quan điểm Gallery mới của Finder trên hệ điều hành MacOS Mojave

MacOS Mojave mang một cái nhìn Gallery mới để Finder. Thay Cover Flow (bản thân mượn từ thời iTunes), chế độ mới này cho phép bạn đọc lướt qua xem trước lớn các tập tin của bạn và xác định thị những người bạn đang tìm kiếm. Ngoài ra, macOS’s Preview pane now displays EXIF

Làm thế nào để cài đặt Microsoft PowerShell trên OS X?

PowerShell là một tự động hóa nhiệm vụ và quản lý cấu hình khung từ Microsoft. PowerShell đã trở thành mã nguồn mở. như vậy, PowerShell bây giờ đã có cho hệ điều hành khác như OS X và Linux. Phần mềm này có sẵn như Microsoft gói phiên bản 64-bit của Ubuntu 16.04, Ubuntu 14.04,…