Làm thế nào để hiển thị tốc độ Internet trong Ubuntu 18.04 Gnome Bảng điều chỉnh

gnome shell

Muốn hiển thị tốc độ internet trong bảng Ubuntu? Tôi đã từng sử dụng một applet chỉ trong Ubuntu khi desktop Unity là mặc định. Bây giờ trong Ubuntu 18.04 này có thể được thực hiện thông qua một phần mở rộng vỏ Gnome.

The Gnome shell extension system is a replacement for the “applets” or “widgets” system. Extensions can add their own items to the top panel. và NetSpeed extension display internet speed in Gnome panel.

To install NetSpeed extension, simply open Ubuntu Software, search for and install “netspeed”:

It displays internet speed in top-right system tray area once you installed the extension. For settings, go to Ubuntu Software -> NetSpeed -> Extension Settings.

Đó là nó. Thưởng thức!

Bài báo gốc

quảng cáo

Để lại một trả lời

Trang web này sử dụng Akismet để giảm rác. Tìm hiểu cách dữ liệu bình luận của bạn được xử lý.

Chúng tôi sử dụng cookie để cung cấp cho bạn những trải nghiệm trực tuyến tốt nhất. Bằng cách đồng ý bạn chấp nhận việc sử dụng cookie theo của chúng tôi Chính sách bảo mật.