Linux

Cài đặt Trình duyệt web Opera một cách dễ dàng thông qua Snap trong Ubuntu

opera web browser

Trình duyệt web Opera mới nhất hiện nay có sẵn để cài đặt một cách dễ dàng thông qua gói Snap trong Ubuntu.

Snap là gói phần mềm trong container, designed to work securely within most Linux desktop. It bundles most required dependencies and auto-updates itself.

nhạc kịch announced its snap packages for Linux users, so that you can:

  • install Opera (snap) in Ubuntu Software.
  • always has up-to-date Opera application (since it auto-update itself)

Đối với Ubuntu 16.04 và Ubuntu 18.04 users you can now install Opera snap in Ubuntu Software:

Or run command in terminal (Ctrl+Alt+T) instead to install the snap:

In addition to Ubuntu 16.04 users who never installed snap package, you may need to install snapd first via command:

sudo apt install snapd snapd-xdg-open

Bài báo gốc

quảng cáo

Thêm bình luận

Bấm vào đây để viết bình luận

Trang web này sử dụng Akismet để giảm rác. Tìm hiểu cách dữ liệu bình luận của bạn được xử lý.

bài viết

Chúng tôi sử dụng cookie để cung cấp cho bạn những trải nghiệm trực tuyến tốt nhất. Bằng cách đồng ý bạn chấp nhận việc sử dụng cookie theo của chúng tôi Chính sách bảo mật.