Nhãn: thiêt bị di động

Hoàn thành Hướng dẫn chụp ảnh màn hình trên máy tính, Mac và thiết bị di động

Bao giờ bạn muốn biết làm thế nào để nắm bắt ảnh chụp màn hình trên thiết bị di động hoặc máy tính của bạn? hướng dẫn đầy đủ này sẽ cung cấp câu trả lời. Ảnh chụp màn hình là hình ảnh của các mặt hàng trên màn hình, chẳng hạn như giao diện hoặc một phần của nó. Với rất nhiều các thiết bị và các yếu tố hình thức, chụp một…

Hands On With the Apple 9.7 Inch iPad Pro

Over the past few months I’ve been able to spend some quality time with the iPad Pro and I’ve found that while the iPad Pro isn’t quite a computer replacement in the sense that you should toss your laptop out, it is the first tablet that

How to Secure Your Accounts from Social Engineering Hacks

Many users have become sensitized to the reality of security and computing today. We know the common threats to look out for; Viruses, Worms, and Trojans to name a few. There is another threat that’s often overlooked and difficult to overcome; Social Engineering. Private information such

11 Gọn gàng Tính năng mới Trong GNOME 3.20

GNOME 3.20 hiện có sẵn để tải về ngay bây giờ! Vâng, một phiên bản hoàn toàn mới của (cho là) ​​môi trường máy tính để bàn phổ biến nhất Linux có, đã sẵn sàng để bạn có thể chọc, cây trượng và kiểm tra nội dung cho niềm vui của bạn (giả sử bạn đang chạy một distro rằng kế hoạch để thêm nó). GNOME 3.20 là phiên bản ổn định 31…

Monetizing Mobile Gaming

The mobile gaming industry made $29 tỷ đồng 2015 — and it is only set to continue growing (with estimates as high as $49 billion by 2018). But the mobile gaming industry is in the “wild west” phase of its history right now, with the constant improvement

WhatsApp drops support for BlackBerry and Nokia

Caroline Preece News 29 Tháng Hai, 2016 Messaging app tells BlackBerry users to move to Apple or Android WhatsApp will no longer support older smartphones such as BlackBerry and Nokia after 2016, urging affected users to move to an Android, iOS or Windows Phone operating system. Các…

How to improve your USB data security

Introduction and protecting dataNote: Our USB data security feature has been fully updated. This article was first published in November 2012. At this year's CES Samsung showed off its 2TB T3 portable SSD drive (following on from the T1). This solid state drive with its massive