Nhãn: Ubuntu 14.10

Install Wine Staging On Ubuntu Via PPA

Download and install Wine Staging Ubuntu PPA. How to install Wine Staging 1.9.6 (Wine-Fork) on Ubuntu 15.04, Ubuntu 14.04, Ubuntu 14.10 và Ubuntu 15.10 hệ thống. Wine Staging is the testing area of winehq.org. It contains bug fixes and features, which have not been integrated into the

Install Blender On Ubuntu, Qua Command Line

Install Blender 2.77 trên Ubuntu 15.10, Ubuntu 15.04, Ubuntu 14.04 và Ubuntu 14.10 hệ thống. Blender is the free and open source 3D creation suite. It supports the entirety of the 3D pipeline—modeling, rigging, animation, simulation, rendering, compositing and motion tracking, even video editing and game creation.

Install GhostWriter 1.3.2 Distraction-Free Text Editor On Ubuntu

GhostWriter distraction-free text editor for Linux Ubuntu. Install GhostWriter markdown text editor on Ubuntu 15.04, Ubuntu 14.04, Ubuntu 15.10 và Ubuntu 14.10 hệ thống. GhostWriter 1.3.2 has many powerful features such as syntax highlighting, chế độ toàn màn hình, built-in spell check, live word count and live HTML preview. Tính năng, đặc điểm:…

cài đặt Notepadqq 0.51 Trên hệ thống Ubuntu Linux

Notepad cho hệ thống Ubuntu Linux. Cài đặt Notepadqq trên Ubuntu, qua PPA. Notepadqq cũng tương tự như Notepad ++ soạn thảo văn bản. các Notepadqq 0.51 biên tập viên có nhiều tính năng chỉnh sửa thú vị như highlighing cú pháp, hỗ trợ cho các ngôn ngữ lập trình và tính năng định dạng văn bản. Nó cũng hỗ trợ tìm kiếm, find and replace

cài đặt Git 2.7.4 trên Ubuntu, qua PPA

cài đặt Git 2.7.4 trên Ubuntu, qua PPA. cài đặt Git 2.7.4 trên Ubuntu 15.10, Ubuntu 15.04, Ubuntu 14.04 và Ubuntu 14.10 hệ thống. Git is a version control system developed by Linus Torvalds himself. He needed such a software for sharing code and performing collaboration work with other

How To Check Laptop CPU Temperature In Ubuntu Systems

Ubuntu Temperature Monitor via Command Line. How to install Psensor in Ubuntu 15.10, Ubuntu 14.04 and check laptop CPU temperature in Ubuntu Systems. Psensor is a graphical temperature monitor tool for Linux Ubuntu Systems that can monitor hardware temperature and fanspeed in Ubuntu. In simple words,

Install Notes, The Minimal Note Taking App On Ubuntu

Notes is a simple (yet powerful) Linux note-taking app. Here’s how to install Notes, the minimal note taking app on Ubuntu 15.10, Ubuntu 15.04, Ubuntu 14.04, Ubuntu 14.10 và hệ thống Linux Mint. Notes is a very basic and mininal, cross platform note taking app. The Notes

How To Check Internet Speed in Ubuntu

Check Internet speed in Ubuntu via the Ubuntu Internet Speed Panel Bar Indicator. Here’s how to install Internet speed indicator on Ubuntu 15.10, Ubuntu 15.04, Ubuntu 14.04, Ubuntu 14.10 và phái sinh. The Indicator Netspeed Unity is an Ubuntu AppIndicator which displays the Internet speed, the upload

Cài đặt Gscan2PDF Trên Ubuntu & Quét & Xuất PDF Files

tập tin PDF Scan và xuất khẩu trên hệ thống Ubuntu Linux. Install Gscan2PDF on Ubuntu 15.10, Ubuntu 15.04, Ubuntu 14.04 và Ubuntu 14.10. Một lần được cài đặt, use the Gscan2PDF app to scan and export PDF files on Linux Ubuntu Systems. A GUI to ease the process of producing a

Cài đặt Intel Graphics Installer 1.4.0 trên Ubuntu 15.10

Intel Graphics Installer 1.4.0 phát hành với Ubuntu 15.10 ủng hộ. Terminal commands to install Intel Graphics Installer 1.4.0 trên hệ thống Ubuntu. The Intel Graphics Installer allows you to easily install the latest Intel graphics and Intel video drivers for Intel graphics hardware. The installer allows to stay

Chúng tôi sử dụng cookie để cung cấp cho bạn những trải nghiệm trực tuyến tốt nhất. Bằng cách đồng ý bạn chấp nhận việc sử dụng cookie theo của chúng tôi Chính sách bảo mật.