Nhãn: các cửa sổ 10

Làm thế nào để sử dụng BlueScreenView trên Windows 10

  Blue Screen of Death (BSOD) hay còn gọi là Ngưng Lỗi được hiển thị trên hệ thống Windows sau khi một vụ tai nạn hệ thống khi hệ điều hành của bạn đạt đến một ngưỡng mà nó có thể chức năng không còn an toàn. Các lỗi dừng được tên của nó là lỗi màn hình xanh…

Microsoft Dừng của Windows 10 Tháng Mười 2018 Cập nhật Distribution Do Bugs chính và các vấn đề

Microsoft Dừng của Windows 10 Tháng Mười 2018 Cập nhật Distribution Do Bugs chính và các vấn đề Tóm tắt: Gần đây phát hành Windows 10 Tháng Mười 2018 Tính năng cập nhật chứa một số lỗi nghiêm trọng và các vấn đề như xóa tự động của người sử dụng tập tin cá nhân và dữ liệu từ thư mục profile người dùng. Để khắc phục những…

Làm thế nào để Downgrade Microsoft Edge trình duyệt

  hey there, cảm ơn vì tham gia trong bài viết hoàn toàn giác ngộ này sẽ cho bạn thấy thế nào để hạ cấp trình duyệt cạnh Microsoft. Microsoft Edge là một cách đơn giản và mát mẻ để truy cập internet, một trình duyệt đơn giản tuyệt vời, cung cấp cho bạn truy cập không giới hạn thông qua cửa sổ của bạn 10 trên…

các cửa sổ 10 phiên bản 1809: Phải quan tâm đến các thiết lập Disk Cleanup

Disk Cleanup là một công cụ hữu ích được tích hợp trong Windows mà người dùng có thể chạy để xóa các tập tin tạm thời và dữ liệu cũ để giải phóng không gian lưu trữ. Microsoft tiết lộ kế hoạch thời gian gần đây không chấp công cụ Disk Cleanup trong lợi của một tính năng tương tự tích hợp vào ứng dụng Cài đặt…

Windows Media Center for Windows 10

Microsoft removed Windows Media Player from the company's Windows 10 hệ điều hành. While there are some alternatives for Windows Media Center out there that users can switch to and use, some would probably prefer to use Windows Media Center on Windows 10 cũng. Windows Media

Microsoft moves printer drivers to Windows Update

các cửa sổ 10 administrators and users who connect printers or scanners to devices running the operating system may have noticed a change in how printer drivers are installed on the devices. Windows installation media included basic drivers for printers and scanners in versions prior to Windows 10

Lỗi và các vấn đề của Windows 10 phiên bản 1809

Microsoft released the October 2018 Cập nhật dành cho Windows 10, các cửa sổ 10 phiên bản 1809, on October 2, 2018 to the public. The update is not pushed out automatically through Windows Update but requires that users and administrators install it manually for the time being. Microsoft's official solution

What is MSIX?

Windows users and administrators come into contact with different types of methods to deploy or install applications on devices running Windows: from MSI and click-one installers to App-V and APPX. Microsoft unveiled MSIX recently, a new solution that it hopes will be the new standard going

What’s new in Edge HTML on Windows 10 v1809

  The Edge HTML 18 browser is faster, better and comes with new features and enhancements. Perhaps it would be right to say that this is the best Edge yet. Vì thế, what’s new in Edge HTML 18 that makes this browser really useful? This post looks

17 Sticky Notes Phím tắt Trong Windows 10

  Microsoft recently updated the Sticky Notes app for Windows 10 to version 3.0. The new Sticky Notes app gets many new features including cloud sync, dark mode theme, ability to view all notes at one place, light color shades, format bar, and a few more