Video cắt App ‘VidCutter’ 6.0 Phát hành với tính năng mới

cắt video và tham gia phần mềm VidCutter 6.0 được phát hành một ngày trước đây với các tính năng mới tuyệt vời và cải tiến hiệu suất.

VidCutter 6.0 phát hành nổi bật:

  • Add video filters -> BLACKDETECT in app menu: create clips via black frame detection.
  • Automatic chapters created per clip in your list
  • Add “Edit chapter name” option to right-click on a click option.
  • External media file joins issue were fixed.
  • Added new “Enable use of PBOs” setting under the Video category
  • OSD (on-screen display) text defined for all user actions + standardised OSD case and wording/format.
  • Improvements to Snap, Appimage, Flatpak, and UI.

How to Install VidCutter 6.0 trong Ubuntu:

The Appimage is available for download at the release page (see the previous link). And the snap package is on the way.

To install the traditional .deb packages, VidCutter 6.0 is available via the developer’s PPA cho Ubuntu 18.04 và Ubuntu 16.04.

1. Open terminal by either pressing Ctrl+Alt+T on keyboard or searching for “terminal” from software launcher. Khi nó mở, chạy lệnh để thêm PPA:

sudo add-apt-repository ppa:ozmartian/apps

Gõ mật khẩu người dùng của bạn (không có dấu hoa thị phản hồi) khi nó nhắc nhở và nhấn Enter.

2. Then install VidCutter either via Synaptic Package Manager or by running 2 commands in terminal:

sudo apt update

sudo apt install vidcutter

Gỡ bỏ:

You can remove the developer’s PPA repository via Software & cập nhật -> Other Software:

And remove VidCutter .deb package via command:

sudo apt remove --autoremove vidcutter

Bài báo gốc

quảng cáo
tags:

Để lại một trả lời

Trang web này sử dụng Akismet để giảm rác. Tìm hiểu cách dữ liệu bình luận của bạn được xử lý.

Chúng tôi sử dụng cookie để cung cấp cho bạn những trải nghiệm trực tuyến tốt nhất. Bằng cách đồng ý bạn chấp nhận việc sử dụng cookie theo của chúng tôi Chính sách bảo mật.